Nazaj na novice

Odstranjevanje alg iz Dvojnega jezera

05.09.2022
Odstranjevanje alg iz Dvojnega jezera
Javni zavod Triglavski narodni park je v letošnjem avgustu v okviru projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – VrH Julijcev organiziral odstranjevanje alg (makrofitov) iz Dvojnega jezera.

Letošnja akcija je potekala v sodelovanju z nevladno organizacijo Cipra Slovenija v sklopu njihovega tradicionalnega dogodka Ogenj v Alpah, s katerim opozarjajo na razvojna in okoljska vprašanja v alpskem prostoru.

 

15 prostovoljcev je ob prihodu do Dvojnega jezera sprejel Miha Ivanc iz Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS). Ivanc in sodelavci ZZRS v Dvojnem jezeru že tretje leto zapored izlavljajo tujerodne invazivne vrst rib. Pred pričetkom delovne akcije je Ivanc prostovoljcem predstavil potek izlova rib, ki je tako kot odstranjevanje alg ena od akcij projekta VrH Julijcev na območju Dvojnega jezera. 15 članic in članov Cipre Slovenija je v soboto, 13. avgusta 2022, v nekaj urah odstranilo okoli 500 kilogramov alg. Za učinkovito delo so se razdelili v štiri skupine, nato pa z grabljenjem odstranjevali biomaso.

 

Javni zavod Triglavski narodni park kot vodilni partner projekta VrH Julijcev celovito pristopa do izboljšanja stanja Dvojnega jezera:
• izlov rib, saj je umetna naselitev rib spremenila in poslabšala stanja jezerskega ekosistema. V triletnem obdobju projekta izvaja ZZRS intenzivni izlov tujerodnih invazivnih vrst rib v gorskih jezerih – jezerske zlatovčice in pisanca,
• odstranitev alg (makrofitov), ki predstavljajo prekomerno količino organske mase v jezeru in otežujejo izboljšanje stanja jezera,
• nadgradnja in optimizacija obstoječe male čistilne naprave za kočo pri Dvojnem jezeru, ki vključuje:
◦ izvedbo tehnoloških ukrepov, ki so izboljšali delovanje obstoječe MKČN (izvedeno v letih 2020 in 2021)
◦ nadgradnjo sistema čiščenja, ki bo kakovost iztoka iz MKČN izboljšala, predvsem pa iz odpadne vode odstranila dušik in fosfor, ki kot hranili sicer pomembno prispevata k rasti alg v jezeru. Za nemoteno delovanje MKČN bo koča izboljšala tudi energetsko samooskrbnost (v teku).

 

VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Foto: Samo Kham