Nazaj na novice

Novosti za soteskarsko sezono 2024 v soteski Jerečica v občini Bohinj

13.06.2024
Novosti za soteskarsko sezono 2024 v soteski Jerečica v občini Bohinj
Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) je v sodelovanju z Občino Bohinj, Zavodom RS za varstvo narave in Javnim zavodom Turizem Bohinj pristopil k pripravi strokovnih podlag in režimov za rabo in upravljanje soteske Jerečica.

Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) v letošnjem letu v sodelovanju z Občino Bohinj, Zavodom RS za varstvo narave in Javnim zavodom Turizem Bohinj začenja proces oblikovanja strokovnih podlag in komuniciranja z deležniki glede možnih rešitev upravljanja soteskanja v občini Bohinj. Glavni namen je, da se soteskanje izvaja na način, ki ohranja naravo, upošteva tako potrebe izvajalcev dejavnosti kot tudi prebivalcev oziroma lokalnih skupnosti, hkrati pa z usposobljenimi vodniki in urejeno infrastrukturo obiskovalcem nudi kakovostno in predvsem varno doživetje.

 

Pri doseganju ciljev bomo sledili poti, kakršno smo vzpostavili pri upravljanju soteskanja v Fratarici in Predelici v Logu pod Mangrtom v občini Bovec. Marca letos sta bili sprejeti dve odredbi ministra (Odredba o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Fratarica in Odredba o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Predilnica), ki sta rezultat tesnega sodelovanja in usklajevanja med deležniki. Omejitve, ki jih prinašata odredbi, so opredeljene za posamezna časovna obdobja v sezoni soteskanja, nanašajo pa se na ure vstopa v soteski, velikost skupine in na največje dovoljeno število soteskarjev na dan v soteskah Fratarica in Predelica.

 

Upravljanje soteskanja v soteski Jerečica bo prevzel Javni zavod Triglavski narodni park

 

Sprejem odredbe ministra o omejitvah obiskovanja v soteski Jerečica je predviden v letu 2025 ali 2026. Do tedaj se uporabljajo določila Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) in Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (NUTNP).

 

Zakon o Triglavskem narodnem parku določa, da večji del soteske, kjer se izvaja soteskanje v Jerečici, leži izven območja Triglavskega narodnega parka, znotraj 3. varstvenega območja narodnega parka je le zgornji del do zajetja male hidroelektrarne. Celotno območje Jerečice je opredeljeno tudi kot posebno ohranitveno območje Bohinjska Bistrica in Jereka, ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000.

 

Upravljanje soteskanja bo prevzel JZ TNP na celotnem območju izvajanja dejavnosti na Jerečici, ne glede na lego znotraj ali zunaj narodnega parka. To upravljavcu nalaga 7. točka 1. odstavka 42. člena ZTNP-1, ki določa, da JZ TNP izvaja in skrbi za izvajanje ukrepov varstva in naravovarstvenih nalog na območju narodnega parka vključno z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva in ukrepi varstva ter naravovarstvenimi nalogami na delih posebnih varstvenih območij, ki segajo zunaj narodnega parka.

 

Obvezno soglasje JZ TNP in uporaba aplikacije, plačilo pristojbine pa predvidoma šele prihodnje leto

 

Skladno z ZTNP-1 je pred izvajanjem soteskanja treba pridobiti soglasje Javnega zavoda Triglavski narodni park. Za izvajanje gospodarske dejavnosti (vodenje gostov) je vlogi obvezno treba priložiti kopije izkaznic reševalcev iz vode na divjih vodah (program C), s katerih je razvidna veljavnost, potrdilo o plačilu upravne takse, davčno številko poslovnega subjekta ali samostojnega podjetnika, ki mora biti registriran v AJPES-u. Prav tako mora biti podjetje registrirano za izvajanje dejavnosti soteskanja (SKD šifra 93.190 Druge športne dejavnosti). Soglasje je treba pridobiti tudi za zasebno izvajanje soteskanja.

 

V skupini soteskarjev je največ devet (9) soteskarjev, vključno z vodnikom in reševalcem iz vode na divjih vodah. Vsi soteskarji v skupini morajo biti ustrezno opremljeni. Oprema vključuje najmanj: neoprensko obleko s kapuco debeline najmanj 5 mm, alpinistično čelado, neoprenske nogavice,  ustrezne gležnarje s profiliranim podplatom, plezalni pas z zaščito za soteskanje in dvojno popkovino na pasu z vponkama.

 

Za soteskanje v soteski Jerečica (tudi izven območja narodnega parka) je obvezna uporaba prijavne aplikacije tako za izvajanje gospodarske dejavnosti (vodenje gostov) kot tudi za zasebno izvajanje soteskanja. Dostop in geslo do prijavne aplikacije sta izvajalcem soteskanja dodeljena ob izdanem soglasju. Izbira termina soteskanja je omogočena skladno z določili NUTNP - nočno soteskanje je prepovedano, ob ustreznem pretoku pa je dovoljeno od 15. 3. do 31. 10..

 

V letu 2024 za soteskanje v soteski Jerečica še ni predvideno plačevanje pristojbin. V prihodnjih letih pa bo pristojbina namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju infrastrukture: prijavne aplikacije, urejanje dostopnih poti ter vstopnih in izstopnih točk, sanitarij, prostora za preoblačenje za soteskarje, nove varovalne opreme (sidrišč) v soteskah …