Nazaj na novice

Srečanje naravovarstvenih nadzornikov v Trenti

15.04.2024
Srečanje naravovarstvenih nadzornikov v Trenti
V organizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) so se prejšnji teden v Informacijsko izobraževanem centru TNP Dom Trenta zbrali naravovarstveni nadzorniki iz celotne Slovenije. Pogovorili so se o dobrih praksah in aktualnih izzivih.

Več kot 50 udeležencev srečanja, ki je potekalo v četrtek, 11. 4. 2023 v Trenti, sta uvodoma pozdravila direktor Javnega zavoda Triglavski narodni par (JZ TNP) dr. Tit Potočnik in generalna direktorica Direktorata za naravo na MNVP dr. Katarina Groznik Zeiler. Poudarila sta, da je sodelovanje med institucijami in javnimi službami pomembno za uresničitev ambiciozno zastavljenih ciljev na področju neposrednega nadzora v naravi. Vodja Sektorja za naravne vrednote in zavarovana območja mag. Suzana Zupanc Hrastar je zbranim s številkami predstavila stanje neposrednega nadzora v naravi in želje po krepitvi področja. Izrazila je namen ministrstva, da bi takšna srečanja poskušalo organizirati enkrat letno.

 

V prvem delu srečanja so se udeleženci seznanili s stanjem naravovarstvenega nadzora v Sloveniji. Poudarek je bil na razpravi in izmenjavi mnenj o delu in pristojnostih nadzornikov v praksi. V nadaljevanju sta predstavnici Inšpekcije za gozdarstvo in Inšpekcije za naravne vire in rudarstvo predstavili naloge in pristojnosti inšpektorjev obeh institucij. Nadzorne službe, tako naravovarstveni nadzorniki kot inšpektorji za naravo in vode, izvajajo nadzor na podlagi istih zakonov in predpisov. Srečanje je bila priložnost za izmenjavo mnenj in krepitvi medsebojnega sodelovanja.

 

Po koncu predstavitev so si udeleženci srečanja ogledali dokumentarni film Narava brez meja, nato pa so se podali še na ogled korit Mlinarice in Kugyjevega spomenika.

 

Dogodek v organizaciji MNVP je potekal s podporo LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Udeleženci so si bili enotni, da srečanja nadzornih služb pripomorejo k boljšemu opravljanju dela naravovarstvenih nadzornikov, ki s svojim delom pomembno doprinašajo k ohranjanju narave v zavarovanih območjih.

 

Besedilo je povzeto po novici, objavljeni na spletnem mestu Nature 2000 v Sloveniji.