Nazaj na novice

Za predano dolgoletno delo smo prejeli zlato plaketo Občine Bled

12.04.2024
Za predano dolgoletno delo smo prejeli zlato plaketo Občine Bled
V sredo, 10. aprila, je Občina Bled na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku podelila občinska priznanja. Zlato plaketo za uspešno dolgoletno delo je prejel tudi naš zavod. Plaketo je direktorju zavoda dr. Titu Potočniku izročil blejski župan Anton Mežan.

»Javni zavod Triglavski narodni park ob stoletnem jubileju podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, ki vse odtlej skrbi za izpolnjevanje zaveze o razvoju naravovarstva, ohranjanje in varovanje narave, krajine in kulturne dediščine, skrbi za trajnostni razvoj ter za njegovo podporno in povezovalno vlogo, ki jo ima pri uresničevanju zastavljenih ciljev z različnimi deležniki na biosfernem področju Julijske Alpe in širše,« se glasi obrazložitev za prejem zlate plakete Občine Bled.

 

Ob prevzemu plakete je direktor zavoda dr. Tit Potočnik povedal: »Alpski varstveni park je bil ustanovljen v okviru Triglavskih sedmerih jezer, ki je takrat obsegal 1.400 hektarov, danes pa Triglavski narodni park obsega skoraj 84.000 hektarov, del območja je tudi v Občini Bled. V biosferno območje Julijskih Alp, ki je najstarejše in največje biosferno območje v Sloveniji, sega celotna občina Bled. V tem primeru govorimo o medvladnem programu Človek in biosfera, ki govori o ravnovesju med človekom in naravo, kar je danes še posebej pomembno. Blagovne znamke, ki so zastopane, so Bled, Triglavski narodni park in Julijske Alpe – ne glede na to, ali gre za lokalno ali državno raven, pa je pomembno sodelovanje med lokalno skupnostjo in državo. Zavedamo se, da lahko le skupaj dosežemo zastavljene cilje. Sam sem prepričan, da zavod Triglavski narodni park, javni zavodi in Občina Bled vemo, kakšna je pot do zastavljenih skupnih ciljev – komunikacija in sodelovanje. Dokaz, da je enakega mišljenja tudi Občina Bled, dokazuje ravno prejeta zlata plaketa.«

 

Več o celotni slovesnosti, nagrajencih in prazničnem dogajanju na blejski občini lahko preberete na tej povezavi

 

Avtor fotografij: Rok Mučič