Nazaj na novice

Popravek razpisa za kmetijstvo in podeželje na območju TNP 2024

22.03.2024
Popravek razpisa za kmetijstvo in podeželje na območju TNP 2024
Javni zavod Triglavski narodni park je 22. 3. 2024 na svoji spletni strani objavil Popravek javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024.

Usklajevanje povezano z uveljavitvijo spremenjene skupne kmetijske politike in različnih optimizacij javnih podatkovnih sistemov je privedlo do daljšega zaprtja Registra kmetijskih gospodarstev in posledično zakasnitve pri izvedbi subvencije kampanje. Posledično zbirne vloge za sheme neposrednih plačil za leto 2024, kot enega od ključnih dokazil pri prijavi na javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024, ni mogoče pridobiti pravočasno.

 

Skladno s tem se javni razpis spremeni tako, da prijavitelji lahko kot dokazilo priložijo odločbo o subvencijski vlogi za leto 2023.

 

Prvi rok prijave na razpis ostaja 26. 3. 2024. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na  https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/uprava/obvestila/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

 

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.