Predstavitev dediščine suhih zidov in ohranjanja kulturne krajine - Tolmin

Predstavitev dediščine suhih zidov in ohranjanja kulturne krajine - Tolmin

Suhi zidovi in druge konstrukcije, grajene na suho, so nastale v različnih zgodovinskih obdobjih. Kot pomemben element kulturne krajine prispevajo k njeni prepoznavnosti in identiteti. Veščina suhozidne gradnje z znanji in tehnikami je bila leta 2018 vpisana v Unescov reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva.

V Partnerstvu kraške suhozidne gradnje, ki v sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park in Zavodom Anima Mundi organizira predstavitev, se že deset let zavzemajo za ohranjanje te prastare umetnosti. Z vključevanjem strokovnjakov in aktiviranjem lokalnih skupnosti ter sodelovanjem domačinov, ki še poznajo veščino gradnje na suho, so v preteklih letih obnovili veliko porušenih suhih zidov na Krasu in razvili pristop pri delu s šolami in vrtci. Ob večini šol na Krasu je bil obnovljen suhi zid in tako vzpostavljena učilnica na prostem.  Za obravnavo suhih zidov pri obveznih učnih vsebinah in obšolskih dejavnostih so bili organizirani sklopi izobraževanj za učitelje in vzgojitelje kraških šol in vrtcev z obeh strani meje. V  projektu, ki je v teku, poteka izobraževanje za skupino mladih, ki bo v prihodnje skrbela za vodenje delavnic, predavanj in prenos veščine na mlajše generacije.

 

Predstavnike lokalne skupnosti, različnih društev in posameznike, ki jih tematika zanima ali še posedujejo znanja o gradnji na suho, vabimo na predstavitev o pomenu ohranjanja veščine suhozidne gradnje, kot pomembnega segmenta dediščine, ki bo v četrtek, 7. 12. ob  18.  uri v  Tolminskem muzeju.


VSEBINA PREDSTAVITVE:

 

- Predstavitev suhozidne gradnje v alpskem prostoru.

- Pomen suhih zidov in drugih objektov grajenih na suho za ohranjanje tipične kulturne krajine.

- Tehnika gradnje na suho: od lokalnih posebnosti do vpisana v Unescov Reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva.

- Material iz lokalnega okolja, avtentične rešitve in trajnostni razvoj.

- Ohranjanje veščine suhozidne gradnje v Partnerstvu kraške suhozidne gradnje: pobude krajanov in aktivnosti občin.

- Dejavnosti za različne ciljne skupine.

- Potencial za razvoj izobraževalnih in turističnih vsebin.

- Razgovor s sodelovanjem udeležencev: Aktivna skupnost in skrb za dediščino.

 

Predavateljica:

Karin Lavin, predsednica delovne skupine za informiranje in ozaveščanje javnosti Partnerstva kraške suhozidne gradnje

 

Kot akademska slikarka širi kreativne pristope s področja umetnosti v različne oblike družbenega delovanja: vodenje izobraževanj, osveščanje o pomenu dediščine in njeno vključevanje v poučevanje ter oblike trajnostnega razvoja. V projektih nastajajo rezultati od novih učnih metod do prostorskih ureditev v obliki igral in učilnic na prostem ter programov doživljajskega turizma. Na področju pedagogike kulturne dediščine razvija pristope, ki obvezne učne vsebine obravnavajo skozi dediščino bližnjega okolja vrtcev in šol ter tako prispevajo k prepoznavanju lokalne identitete in vrednotenju dediščine ter povezanosti mladih z domačim okoljem. K obravnavi vsebin dediščine pristopa celostno z občutenjem, raziskovanjem in ustvarjalnostjo ter s tem udeležence izobraževanj navaja na poglobljen odnos do okolja in razvijanje osebnih potencialov.

 

Svoje delo predstavlja na razstavah in v knjigah ter drugih publikacijah, kot so  Ustvarjamo igre iz dediščine (2013), Gozd in podeželje - odprto učno okolje mladih (2015), Dediščina in učenje z občutenjem (2017), Gozd in inteligenca narave (2018), Odprto učno okolje za vse generacije (2020), Suhi zid kot učilnica na prostem (2021).

 

Ministrstvo za kulturo jo je v letu 2018, ki sta ga Svet Evrope in Evropska komisija proglasila za leto kulturne dediščine, imenovalo za ambasadorko kulturno-umetnostne vzgoje. http://www.zvkds.si/sl/elkd

**

 

Predstavitev je organizirana v okviru projekta Suhi zid in ohranjanje kulturne krajine, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo in je za udeležence brezplačna.

 

 

 

Datum

07. 12. 2023

Ura

18:00

Lokacija

Tolminski muzej, Mestni trg 4, Tolmin