Opozorilni seznam tujerodnih živalskih vrst

Opozorilni seznam tujerodnih živalskih vrst

Pušpanova vešča

(Cydalima perspectalis)
Izvor:
Vzhodna Azija
Opis:
Odrasla pušpanova vešča meri preko kril med 3 in 4 cm. Osnovna barva je umazano bela, robovi kril pa so temnejše rjavo obarvani. Sprva je telo metulja umazano bele barve, s starostjo pa se obarva rjavo. Metuljčki so dobri letalci, vendar ne letijo daleč, aktivni pa so podnevi in ponoči.

Samice odlagajo jajčeca s premerom 1 mm na spodnjo stran nenapadenih listov gostiteljske rastline. Čez nekaj dni se iz jajčec izležejo od 1 do 2 mm dolge gosenice, ki se naslednje štiri tedne hranijo z listi in vršički, in dosežejo končno dolžino med 35 in 40 mm. V mladosti so gosenice fluorescentno zelene z vzdolžnimi progami črne barve, s črno glavo in črnimi pikami. Sčasoma postanejo rjavkaste. Po koncu hranjenja se zabubijo med vejicami napadene rastline. Bube so sprva zelene z rjavimi vzdolžnimi progami, kasneje postanejo rjave. V dolžino merijo med 25 in 30 mm.
Habitat:
Pušpanova vešča se pojavlja na različnih vrstah pušpana. Najdemo jo na pušpanovih grmih v naravnih habitatih in urbanih območjih.
Razširjenost:
/

Storževa listonožka

(Leptoglossus occidentalis)
Izvor:
Severna Amerika
Opis:
Rdeče rjava stenica s podolgovatim telesom. V dolžino meri 15–20 mm. Rob zadka je sploščen, na njem se izmenjujejo svetli in temni pasovi. Antene so iz 4 podolgovatih členov. Pri odraslih stenicah in ličinkah so goleni zadnjih nog listasto razširjene. Ličinka (nimfa) je drobna, rdečkasta in z dolgimi nogami. Je polifag na iglavcih, kjer odrasli osebki in ličinke sesajo cvetove in semena. Prezimujejo odrasle stenice, in sicer v razpokah v skorji in različnih naravnih votlinah, pogosto tudi v človekovih bivališčih. Zaradi poškodb semen je lahko moteno pomlajevanje iglavcev.
Habitat:
Različni naravni habitati, kmetijske in urbane površine, nasadi. Osebke najdemo na iglavcih, in sicer na tanjših deblih in vejah ter na storžih.
Razširjenost:
/

Nutrija

(Myocastor coypus)
Izvor:
Južna Amerika
Opis:
Nutrija ali bobrovka je velik rastlinojedi glodavec. Živi v vodi ali na obvodnih področjih. Po videzu spominja na veliko podgano; odrasle živali tehtajo med 5 in 9 kg ter merijo od 40 do 60 cm v dolžino brez repa, ta meri dodatnih 30 do 45 cm. Nutrije imajo grobo dlako temno rjave barve s svetlim predelom okrog smrčka. Najlaže jih je prepoznati po živo oranžnih sekalcih in plavalni kožici na zadnjih nogah.
Habitat:
Stoječe in počasi tekoče vode, jezera, akumulacije in ribniki.
Razširjenost:
/

Potujoča trikotničarka

(Dreissena polymorpha)
Izvor:
jezera J Rusije (Aralsko, Bajkalsko, Kaspijsko), Azovsko in Črno morje
Opis:
otujoča trikotničarka ali zebrasta školjka zraste do velikosti 5 cm, je svetlo rjava s temnejšim cikcakastim/zebrastim vzorcem. Spolno dozori, ko doseže velikost 0,8 cm. Samica proizvede do milijon jajčec na leto. Tvori zelo goste kolonije. Zaradi preraščanja povzroča umiranje pritrjenih domorodnih vrst. Je filtrator, ki v primeru množične razrasti vpliva na količino planktona v vodi, s čimer spremeni sestavo prehranskih verig in ekosistemov. Preživi pri temperaturah od -2°C to 40°C, najhitreje pa raste pri temperaturah 18-20°C. Larve so v vodi že od začetka aprila, ko voda doseže 14°C, do sredine oktobra. Takrat obstaja največja nevarnost za razširitev vrste v neokužena območja. V jezerih v glavnem poseljuje priobalni pas do globine 8 metrov, preživi pa lahko tudi globlje.
Habitat:
Počasi tekoče reke in jezera
Razširjenost:
/

Hrastova čipkarka

(Corythucha arcuata)
Izvor:
Severna Amerika
Opis:
Stenica kvadrataste oblike (dolga 3 mm in široka 1 mm) in kremaste barve. Telo je dorziventralno sploščeno. Ima prosojna krila s teksturo v obliki čipke in z rjavimi ali črnimi lisami. Ličinke so sive do črne, njihovo telo je pokrito s številnimi majhnimi trni. Hrastova čipkarka se pojavlja v skupinah na hrastih, na spodnji strani listov, iz katerih sesa listni sok. Prizadeti listi zbledijo, ob močnem napadu se posušijo in predčasno odpadejo. Zaradi ponavljajočih se poškodb drevo lahko oslabi in manj prirašča, lahko je ovirano tudi pomlajevanje. Prezimujejo odrasle stenice, zaščitene v razpokah skorje dreves.
Habitat:
Na hrastih v naravnih habitatih, drevesnicah, nasadih in urbanih območjih.
Razširjenost:
/