mag. Damjana Fortunat Černilogar

direktorica Tolminskega muzeja

damjana naslovka3

Muzej v Tolminu že skoraj 70 let skrbi za dediščino območja, ki je bila pred 40 leti vključena v Triglavski narodni park. Osrednja muzejska točka območja je muzej v Trenti, katerega začetki segajo v leto 1953. Prvo razstavo v Trenti je pripravilo Planinsko društvo iz Tolmina v sodelovanju z Muzejem za Tolminsko. Trentarski muzej je takrat nosil ime Planinsko-turistični muzej. Sprva sta zanj skrbela Planinsko oziroma Turistično društvo Bovec, kasneje pa Goriška turistična zveza. Leta 1965 je zbirko v upravljanje prevzel Goriški muzej. Nova muzejska postavitev je temeljila na celovitem prikazu Trente, kar je botrovalo preimenovanju v Trentarsko muzejsko zbirko oziroma Trentarski muzej. Pomemben pečat mu je vse do leta 1973  dajal prvi oskrbnik, domačin Rudi Zorč. Naslednje prelomno obdobje v zgodovini muzeja je bilo leto 1989. Takrat je vodstvo Triglavskega narodnega parka sprejelo odločitev o postavitvi Informacijskega centra TNP v Trenti. Obnovljeni objekt, ki je ponudil nove vsebine, je bil odprt poleti leta 1995. Za muzejski del ureditve je poskrbel Goriški muzej oziroma kustosinja Inga Miklavčič Brezigar. Ambientalna postavitev  črne kuhinje in izbe v avtentični obliki prikazuje bivanjsko kulturo Trentarjev. Predstavljena je še rekonstrukcija pastirskega hrama, prenesenega z zapuščene planine Trebiščina. Postavitev dopolnjuje fotografska razstava raziskovalcev in občudovalcev doline Trente.

Z ustanovitvijo Tolminskega muzeja leta 2000 je ta v skrbništvo prevzel tudi Trentarsko muzejsko zbirko in že leta 2003 v Informacijskem središču TNP pripravil razstavo ob 50. obletnici muzeja v Trenti. Kasneje je tam gostoval še z razstavo Komu so zvonili  (9. 8. 2013-28. 2. 2014), v Centru TNP Bohinj Stara Fužina pa z razstavo Arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice (17. 3. 2017-18. 4. 2017). Tolminski muzej s TNP-jem sodeluje tudi pri aktivnostih, ki prispevajo k celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Na območju Triglavskega narodnega parka se namreč nahajajo pomembna arheološka najdišča (npr. Pretovč, Zapleč, Zaprikraj, Planina Razor, Čadrg), že omenjeni Trentarski muzej ter Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci, državni spomenik z Znakom evropske dediščine, ki ga raziskuje ter predstavlja in promovira Tolminski muzej.  

Ob 40. obletnici Triglavskega narodnega parka vsem sodelavcem čestitamo, hkrati pa si želimo sodelovanja ter skupnega delovanja v dobrobit kulturne dediščine območja, ki ga pokrivamo.