Po parku brez avtomobila

Manj hrupa, manj pločevine, nižji ogljični odtis – vse to pomeni več čistega zraka in obilje miru.

Mobility 2022

Triglavski narodni park zaradi svoje enkratnosti in neponovljivosti zahteva spoštljivega gosta. Manj hrupa, manj pločevine, nižji ogljični odtis – vse to pomeni več čistega zraka in obilje miru.

Naj bo peš, s kolesom, avtobusom ali vlakom – popestrite si vaš izlet po dolinah in čez prelaze Julijskih Alp. Zato priporočamo, da uporabite številne možnosti okolju prijazne mobilnosti.  

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - zima 2022/2023 - JAVNI PREVOZI V BIOSFERNEM OBMOČJU JULIJSKE ALPE

 

Vozni redi - zima 2022/2023

 

POSEBEJ IZPOSTAVLJAMO:

Kranjska Gora - smučarski avtobus

Bohinj - zimski brezplačni prevozi in smučarki avtobusi

 

 

 

POLETNI VOZNI REDI 2022:

Pokljuka: z Bleda, iz Bohinja

Mangartsko sedlo

Vrata

 

Vozne rede sezonskih linij boste našli na spletnih straneh posameznih destinacij:

Radovljica

Bled

Kranjska Gora 

Bohinj

Dolina Soče 

Zeleno raziskovanje parka

Za območja nekaterih voda v Triglavskem narodnem parku velja poseben režim

 

Namen projekta Parkiraj in doživi naravo je povečati možnosti obiskovanja naravnih vrednot z različnimi oblikami mehke mobilnosti, ozaveščati o negativnih vplivih motornega prometa na naravo in zmanjšati obremenitve v naravi zaradi avtomobilov. Obiščite povezavo Naj vas narava zapelje.

Sporočilo animiranega filma Naj vas narava zapelje / Moved by nature je, da je trajnostna mobilnost pomembna za ohranjanje narave. Koza, Ovca in Cika nam pokažejo, kako se potuje pametno in udobno ter kako pri tem doživeti naravo, ki nas obdaja. Zgodba se dogaja na območje Julijskih Alp, vendar je taka trajnost mogoča skoraj povsod. Oglejte si video: