Kontakti in uradne ure

Pokličite nas ali nam pišite. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Kontakti in uradne ure

Kontakti

Javni zavod Triglavski narodni park

Ljubljanska cesta 27
4260 BLED
Tel.: +386(0)4 / 578 02 00
Faks: +386(0)4 / 578 02 01
E-pošta: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Transakcijski račun: 01100-6030254226
Matična številka: 5163846
Davčna številka: SI79422837, smo davčni zavezanec

   

direktor

mag. Janez Rakar

tajništvo

Mateja Repe 
tel.: 04 57 80 200  
faks:  04 57 80 201 
e-naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

 

 

 

Strokovna služba

Vodja službe:
mag. Igor Zakotnik
Tel.: 04 578 02 20
E-naslov: igor.zakotnik@tnp.gov.si

Oddelek za trajnostni razvoj
Vodja oddelka: Davorin Koren
Tel.: 05 389 10 75
E-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si

Oddelek za prostor

Aleš Zdešar
Tel.: 04 57 80 238
E-naslov: ales.zdesar@tnp.gov.si

Katja Gregorič
Tel.: 04 57 80 234
E-naslov: katja.gregoric@tnp.gov.si

Oddelek za varstvo narave
Vodja oddelka: Andrej Arih
Tel.: 04 57 80 244
E-naslov: andrej.arih@tnp.gov.si

mag. Tanja Menegalija
Tel.: 04 57 80 225
E-naslov: tanja.menegalija@tnp.gov.si

Kartografija, predkupna pravica
Gregor Vidmar 
E-naslov: gregor.vidmar@tnp.gov.si 

 

Informacijsko izobraževalna služba

Vodja službe:
Majda Odar
Tel.: 04 57 80 245
E-naslov: majda.odar@tnp.gov.si

Promocija in trženje
Mojca Smolej
Tel.: 04 57 80 226
E-naslov: mojca.smolej@tnp.gov.si

Informacijsko središče Dom Trenta
Vodja središča: Marko Pretner
Tel.: 05 388 93 30
E- naslov: marko.pretner@tnp.gov.si

Informacijsko središče Triglavska roža Bled
Ljubljanska cesta 27
4260 Bled 
info.trb@tnp.gov.si
tel.: 04 57 80 205

in

Informacijsko središče TNP Bohinj
Stara Fužina 37-38
4265 Bohinjsko jezero
info.bohinjka@tnp.gov.si
Tel.: 01 200 97 60

Vodja: Ana Marija Kunstelj
Tel.: 04 57 80 235
E- naslov: ana.kunstelj@tnp.gov.si

Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo prostoživečih živali ter upravljanje divjadi v LPN Triglav

Vodja službe:
Sašo Hrovat
Tel.: 04 578 02 19
E-naslov: saso.hrovat@tnp.gov.si

Skupna splošna služba

Vodja službe: 
mag. Špela Stojan
Tel.: 04 578 02 27
E-naslov: spela.stojan@tnp.gov.si

Administrativne in splošne zadeve
Mateja Repe 
Tel.: 04 578 02 00
E-naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Stiki z javnostmi, informiranje in založništvo
Tina Markun
Tel.: 04 578 02 17
E-naslov: tina.markun@tnp.gov.si

Tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami
Miha Marolt
Tel.: 04 57 80 218
E-naslov: miha.marolt@tnp.gov.si

Oddelek za finančne zadeve
Tanja Dijak
Tel.: 04 578 02 12
E-naslov: tanja.dijak@tnp.gov.si

Kadrovske zadeve
mag. Špela Stojan
Tel.: 04 578 02 27
E-naslov: spela.stojan@tnp.gov.si

Pravne zadeve
Rok Igličar
Tel.: 04 578 02 02
E-naslov: rok.iglicar@tnp.gov.si

Uradne ure

Na sedežu Javnega zavoda Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Tel.: 04 57 80 200
Faks: 04 57 80 201
E-naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si