Publikacije

Publikacije Triglavskega narodnega parka so namenjene predstavitvi narodnega parka in dejavnosti upravljavca na strokovnih, informacijsko-izobraževalnih, razvojnih in raziskovalnih področjih. 

Časopis »Svet pod Triglavom«

Časopis je namenjen prebivalcem, obiskovalcem, ljubiteljem in podpornikom. Brezplačno ga prejmejo prebivalci parka, na voljo je v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka.

Izideta do dve številki letno.

Stenski koledar 2018

Stenski koledar Triglavskega narodnega parka 2018

Skrivnostne gore / Mystic mountains 

Cena koledarja je 6 EUR z DDV, kupite ga lahko v vseh informacijskih mestih Triglavskega narodnega parka. Popust za večje količine.

Kontakt: Mojca Smolej, mojca.smolej@tnp.gov.si, 04 57 80 226 

Acta triglavensia

Znanstveno izobraževalni časopis obravnava prispevke, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje žive in nežive narave ter materialne in nematerialne kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka in na širšem območju Julijskih Alp.

Strokovno posega v naravoslovje, družboslovje in povezovalne vede. Prispevki so v obliki znanstvenih člankov in kratkih novic. Acta triglavensia je nadaljevanje Triglavskih razgledov. 

Odkrivaj/Discover

Časopis za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe v slovenskem in angleškem jeziku s programom aktivnosti, namigi za izlete ter napotki in koristnimi informacijami za obisk.

Na voljo je v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka in turističnih pisarnah. Časopis izhaja meseca maja.

Razprave in raziskave

Strokovna serija, ki izhaja od leta 1990. Izhaja občasno in pokriva različne teme. Predstavlja strokovne projekte Triglavskega narodnega parka.

  • Razprave in raziskave 10: Barja in varstvo narave; Zbornik prispevkov strokovnega posveta, 2003
  • Razprave in raziskave 11: Ekoturizem v gorah; Zbornik posveta Kranjska gora, november 2002
  • Razprave in raziskave 12: Spreminjanje kmetijskih objektov v počitniške – izigravanje obnove kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku v zadnjih letih; Zbornik mednarodnega posveta Spreminjanje kulturne krajine in stavbne dediščine v Triglavskem narodnem parku zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti, 2006
  • Razprave in raziskave 13: Mlečne planine v zgornjem posočju, 2006
  • Razprave in raziskave 14: načrt upravljanja na naravovarstveno pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah - strokovne podlage in usmeritev
  • Razprave in raziskave 16: Jelenjad v Triglavskem narodnem parku 

Drugo

Javni zavod Triglavski narodni park izdaja tudi priložnostne publikacije. V njih so obravnavane različne teme s področij  naravovarstva, raziskovanja, izobraževanja itd.