Publikacije

Publikacije Triglavskega narodnega parka so namenjene predstavitvi narodnega parka in dejavnosti upravljavca na strokovnih, informacijsko-izobraževalnih, razvojnih in raziskovalnih področjih. 

Časopis »Svet pod Triglavom«

Časopis je namenjen prebivalcem, obiskovalcem, ljubiteljem in podpornikom. Brezplačno ga prejmejo prebivalci parka, na voljo je v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka.

Izideta do dve številki letno.

Acta triglavensia

Znanstveno izobraževalni časopis obravnava prispevke, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje žive in nežive narave ter materialne in nematerialne kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka in na širšem območju Julijskih Alp.

Strokovno posega v naravoslovje, družboslovje in povezovalne vede. Prispevki so v obliki znanstvenih člankov in kratkih novic. Acta triglavensia je nadaljevanje Triglavskih razgledov. 

Odkrivaj/Discover

Časopis za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe v slovenskem in angleškem jeziku s programom aktivnosti, namigi za izlete ter napotki in koristnimi informacijami za obisk.

Na voljo je v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka in turističnih pisarnah. Najnovejšo številko lahko prelistate tukaj

 

Razprave in raziskave

Strokovna serija, ki izhaja od leta 1990. Izhaja občasno in pokriva različne teme. Predstavlja strokovne projekte Triglavskega narodnega parka.

Stenski koledar 2021

naslovnica za www

Triglavski narodni park 40 let / Triglav National park 40 years - RAZPRODANO 

Cena koledarja je 6 EUR z DDV, kupite ga lahko v vseh informacijskih mestih Triglavskega narodnega parka. Popust za večje količine.

Kontakt: mojca.smolej@tnp.gov.si

Koledar lahko prelistate tukaj. 

Javni prevozi v Biosfernem območju Julijske Alpe 2020

Informacije o organiziranih javnih prevozih na območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe,  vodenjih, namigih za izlet in napotkih za obisk.

Javni prevozi poletje 2020 

Promocijski dan umirjanja prometa BOHINJ 11. 7. 2020

Promocijski dan umirjanja prometa DOLINA TOLMINKE 11. 7. 2020

 

naslovnica vozni redi 2020 publikacije