Publikacije

Publikacije Triglavskega narodnega parka so namenjene predstavitvi narodnega parka in dejavnosti upravljavca na strokovnih, informacijsko-izobraževalnih, razvojnih in raziskovalnih področjih. 

Časopis »Svet pod Triglavom«

Časopis je namenjen prebivalcem, obiskovalcem, ljubiteljem in podpornikom. Brezplačno ga prejmejo prebivalci parka, na voljo je v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka.

Izideta do dve številki letno.

Stenski koledar 2019

Stenski koledar Triglavskega narodnega parka 2019

V objemu gora / Embraced by the mountains  

Cena koledarja je 6 EUR z DDV, kupite ga lahko v vseh informacijskih mestih Triglavskega narodnega parka. Popust za večje količine.

Kontakt: Mojca Smolej, mojca.smolej@tnp.gov.si, 04 57 80 226 

Acta triglavensia

Znanstveno izobraževalni časopis obravnava prispevke, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje žive in nežive narave ter materialne in nematerialne kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka in na širšem območju Julijskih Alp.

Strokovno posega v naravoslovje, družboslovje in povezovalne vede. Prispevki so v obliki znanstvenih člankov in kratkih novic. Acta triglavensia je nadaljevanje Triglavskih razgledov. 

Odkrivaj/Discover

Časopis za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe v slovenskem in angleškem jeziku s programom aktivnosti, namigi za izlete ter napotki in koristnimi informacijami za obisk.

Na voljo je v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka in turističnih pisarnah. Časopis izhaja meseca maja.

Razprave in raziskave

Razprave in raziskave

Strokovna serija, ki izhaja od leta 1990. Izhaja občasno in pokriva različne teme. Predstavlja strokovne projekte Triglavskega narodnega parka.

Drugo

Javni zavod Triglavski narodni park izdaja tudi priložnostne publikacije. V njih so obravnavane različne teme s področij  naravovarstva, raziskovanja, izobraževanja itd.