SKUPNOST ŠOL BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE

naslovna fin
Zemljevid Skupnost3

 

 

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) je prva tovrstna povezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe. Skupnost šol vključuje 38 osnovnih šol. Povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za Triglavski narodni park in njegovo vplivno območje.

 

TRIGLAVSKA ZAKLADNICA je spletna učilnica z učnimi vsebinami. Nastala je v okviru projekta LIFE NATURAVIVA - Biodiverziteta umetnost življenja. Namenjena je izvajanju izobraževalnih aktivnosti na področju ohranjanja biodiverzitete in ozaveščanju širše javnosti o vsebinah narodnega parka. Vsebine so razvrščene tematsko,  interaktivni učni listi pa prilagojeni šolskim načrtom. Poleg tega boste našli še nekaj idej za izvedbo izkušenjskih vaj ali celo naravoslovnih dni. 

www.triglavskazakladnica.si

SKUPNOST ŠOL BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE

Kontakt: skupnost.sol@tnp.gov.si

 

otroci v tnp 27

O Skupnosti šol

Prva tovrstna povezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu.

foto arhiv TNP 1047

PROGRAMI ZA ŠOLE

Izobraževalne delavnice, ki potekajo v naših info središčih in na terenu.