Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) je prva tovrstna povezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO MAB) Skupnost šol vključuje 38 osnovnih šol. Povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za Triglavski narodni park in njegovo vplivno območje.

Učenci šol, ki so vključene v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe so aktivni pri varovanju narave in kulturne dediščine. Imajo spoštljiv odnos do narave in vseh živih bitij, tudi do sočloveka. Z ustreznim ravnanjem postavljajo zgled in merila za svoje vrstnike. S tem pa aktivno prispevajo v varstvu našega edinega narodnega parka: Triglavskega narodnega parka.

 

 

UNESCO v okviru programa Človek in biosfera (Man and the Biosphere s kratico MAB) vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij. V teh območjih se uresničujejo trije ključni cilji: ohranjanje naravne dediščine in biotske pestrosti, trajnostni razvoj ter raziskovanje in spremljanje stanja (monitoring).

Biosferno območje Julijske Alpe smo v program vključili leta 2003 na pobudo in pod vodstvom Triglavskega narodnega parka. V območje so vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica.

V letu 2018 in 2019 bodo vse šole v tem območju prevzele certifikate, s katerimi se zavezujejo k sodelovanju pri varstvu narave.

Prvi trije dogodki bodo potekali:

v ponedeljek, 22. oktobra, ob 10:30, na Osnovni šoli Bled
v torek, 23. oktobra, ob 10:00, na Podružnični šoli Srednja vas v Bohinju
v sredo, 24. oktobra, ob 9:40, na Podružnični šoli Drežnica

 

 

Vsi otroci bodo prejeli prvi izvod otroškega časopisa Triglavski narodni park – vodnik za mlade, ki je nastal v okviru projekta Life Naturaviva: Biodiverziteta – umetnost življenja.

Učenci šol, ki so vključene v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe so aktivni pri varovanju narave in kulturne dediščine. Imajo spoštljiv odnos do narave in vseh živih bitij, tudi do sočloveka. Z ustreznim ravnanjem postavljajo zgled in merila za svoje vrstnike. S tem pa aktivno prispevajo v varstvu našega edinega narodnega parka: Triglavskega narodnega parka.

Seznam šol:


1 Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
2 Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
3 Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
4 Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
5 Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
6 Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
7    Podružnica Blejska Dobrava
8 Osnovna šola Žirovnica
9 Osnovna šola Gorje
10 Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled
11    Podružnična šola Bohinjska Bela
12    Podružnična šola Ribno
13 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce
14    Podružnica Begunje
15 Osnovna šola Antona Janše Radovljica
16 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica
17    Podružnica Mošnje
18    Podružnica Ljubno
19 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
20    Podružnica Ovsiše
21 Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
22    Podružnica Srednja vas
23 Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
24 Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
25    Podružnica Podmelec
26    Podružnica Dolenja Trebuša
27    Podružnica Šentviška gora
28 Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
29    Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu
30    Podružnica Anton Majnik Volče
31    Podružnica Kamno
32 Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
33    Podružnica Drežnica
34    Podružnica Smast
35    Podružnica Breginj
36 Osnovna šola Bovec
37    Podružnična šola Soča
38    Podružnična šola Žaga


39 CŠOD Planica
40 CŠOD Kranjska Gora
41 CŠOD Trilobit
42 CŠOD Bohinj
43 CŠOD Soča
44 CŠOD Kavka

 

Več o Skupnosti šol