Programi za šole

Izobraževalne delavnice, ki potekajo v naših info središčih in na terenu.

Programi za sole 1360 600 2

V Triglavskem narodnem parku si želimo, da bi otroci v času šolanja vsaj enkrat obiskali narodni park. S tem namenom smo pripravili različne programe, ki se navezujejo na učne načrte, otrokom pa omogočajo pristno doživljanje narave.

Izobraževalne delavnice so primerne za vrtce in osnovne ter srednje šole. Vsebino in trajanje prilagodimo starostni stopnji, učnim načrtom in času, ki ga ima skupina na voljo.

Delavnice potekajo tako v naših info središčih kot tudi na terenu, nekatere pa organiziramo tudi s partnerji. Vse delavnice na terenu je mogoče kombinirati z obiskom najbližjega info središča na Bledu, Bohinju in v Trenti z uvodno predstavitvijo parka, ogledom filma in spoznavanjem izjemnega bogastva biotske raznovrstnosti na območju parka.

V nadaljevanju predstavljamo delavnice na gorenjskem in primorskem delu Triglavskega narodnega parka.

Informacije o programih

Mojca Pintar
Tel.: (0)4 578 02 45, (0)4 578 02 00
E-pošta: skupnost.sol@tnp.gov.si

Informacijsko izobraževalno središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta
Tel.: (0)5 388 93 30
E-pošta: dom-tnp.trenta@tnp.gov.si

Infocenter Triglavska roža Bled
Tel.: (0)4 578 02 05
E-pošta: info.trb@tnp.gov.si

Center Triglavskega narodnega parka Bohinj
Tel.: (0)4 578 02 45
E-pošta: info.bohinjka@tnp.gov.si

Infocenter Triglavska roža Bled

Regionalno naravovarstveno turistično središču Triglavskega narodnega parka, Biosfernega območja Julijske Alpe in Gorenjske. Informacije o Infocentru Triglavska roža Bled.

Voden ogled stalne razstave »Raj pod Triglavom«

Učenci se bodo poučili o naravni in kulturni dediščini območja in si ogledali film »Ujeta brezčasnost«.

Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1 ura
Cena: 1,5 €/osebo (OŠ), 2 €/osebo (SŠ)

Voden ogled stalne razstave »Raj pod Triglavom« in predstavitev Triglavskega narodnega parka v besedi in sliki

Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1,5–2 uri
Cena: 2 €/osebo (OŠ), 3 €/osebo (SŠ)

Prešernova rojstna hiša v Vrbi in obisk Infocentra Triglavska roža Bled

Kombinacija po ugodnejši ceni: vstopnina, vodenje z razlago v Prešernovi hiši v Vrbi (45 min) in voden ogled Infocentra Triglavska roža Bled (stalna razstave »Raj pod Triglavom« o naravni in kulturni dediščini območja, ogled filma »Ujeta brezčasnost«). V sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica.

Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 2 uri
Cena: 3,70 €/osebo

Center Triglavskega narodnega parka Bohinj

Center spoznavanja in doživljanja Triglavskega narodnega parka v Stari Fužini v Bohinju, ki ponuja stalno razstavo »Jezero«, sobo z razgledom in Hišo Bohinjka z učilnicami: kuhinja, hiša in naravoslovna soba. Informacije o Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj.

Voden ogled centra in razstave »Jezero«

Učenci se seznanijo z nastankom bohinjskih dolin in jezera ter naravnimi in tudi kulturnimi zanimivostmi tega dela Triglavskega narodnega parka. Na ogled sta filma »Ujeta brezčasnost« in podvodni film.

Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 45 min
Cena: 1,50 €/osebo (OŠ), 2 €/osebo (SŠ)

Delavnice spoznavanja življenja v Bohinjskem jezeru

Učenci sami poiščejo in naberejo manjše organizme in si jih potem pobližje ogledajo pod lupami in mikroskopom v naravoslovni sobi centra. Zahtevnost delavnic je prilagojena starosti učencev in je primerna za vse starostne skupine.

Primerno: 2.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1,5–2 uri
Cena: 2,50 €/osebo

Delavnice tradicionalnega znanja ročnih del

Učenci se spozavajo z ročnimi tehnikami in elementi vezenja, pletenja in kvačkanja z domačinkami.

Primerno: 2.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1,5–2 ure
Cena: 2,50 €/osebo

Info središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta in etnološki muzej doline Trente

Razstave in atraktivne animacije predstavljajo lepote narave Triglavskega narodnega parka in kulturno ter etnološko zapuščino trdoživega alpskega človeka – železarja, planšarja, drvarja, lovca, drznega plezalca in gorskega vodnika.

V Domu Trenta lahko priredite tudi večdnevne izobraževalne programe. Ponujamo vam do 65 ležišč z večnamensko dvorano, različnimi opremljenimi učilnicami in manjšim laboratorijem. Vsebina in program po dogovoru in prilagojena starosti, številu in potrebam skupine.

Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1–2 uri
Cena: 2,50 €/osebo (OŠ), 3,50 €/osebo (SŠ)

V primeru obiska središča in terenske delavnice nudimo 10 % popust.

Terenske delavnice spoznavanje narave na Gorenjskem

Spoznavanje oblikovanja površja z ogledom ledeniške doline ter korit Mostnice ali doline Vrat in galerij ob Triglavski Bistrici

Primerno: 6.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1,5–3 ure
Cena: 2,50 €/osebo

Določanje drevesnih in travniških vrst s pomočjo elektronskih določevalnih ključev

Primerno: 6.–7. razred
Trajanje: 1,5–3 ure
Cena: 2,50 €/osebo

Spoznavanje sledi živali

Primerno: 3.–6. razred
Trajanje: 1,5–2 uri
Cena: 2,50 €/osebo

Delavnica o Zlatorogovem kraljestvu – pravljica in spoznavanje živalskih ter rastlinskih vrst

Primerno: predšolski otroci, 1.–3. razred
Trajanje: 0,45–1 ura
Cena: 2,50 €/osebo

Delavnico o Zlatorogovem kraljestvu je mogoče izvesti tudi na vaši šoli.

Življenje v gozdu

Spoznavanje dreves, vrst v podrasti, živali na gozdnih tleh – nabiranje in določanje s ključi.

Primerno: 3.–7. razred
Trajanje: 1,5–3 ure
Cena: 2,50 €/osebo

Spoznavanje invazivnih vrst s predavanjem in določanjem na terenu

Primerno: 7.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1,5–2 uri
Cena: 2,50 €/osebo

Delavnico o invazivnih vrstah je mogoče izvesti tudi na vaši šoli.

Šotno barje Goreljek

Spoznavanje značilnosti barja na krožni učni poti.

Primerno: 4.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1,5 ura
Cena: 2,50 €/osebo

Spoznavanje življenja v in ob vodah z določanjem organizmov s pomočjo določevalnih ključev

Primerno: 6.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 1,5–3 ure
Cena: 2,50 €/osebo

Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni

Voden ogled Pocarjeve domačije, ene najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku, in etnološke delavnice: otroške pastirske igre, izdelave preproste igrače, enostavna kmečka opravila in ogled grbinastega travnika.

 • Delavnice in ogled
  Primerno: 1.–5. razred
  Trajanje: 1,5–3 ure
  Cena: 2,50 €/osebo
 • Ogled domačije
  Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
  Trajanje: 1 ura
  Cena: 1 €/osebo (OŠ), 2,50 €/osebo (SŠ)
 • Pocarjeva domačija je odprta od srede maja do začetka oktobra.

Delavnice za slepe in slabovidne

V Triglavskem narodnem parku smo za slepe in slabovidne pripravili dve delavnici. Če pa želite, da za vas pripravimo delavnico z drugo tematiko, nam to sporočite. Delavnico bomo z veseljem pripravili!

Delavnice prilagodimo starosti in željam udeležencev.

Triglavski narodni park za vsakogar

Obisk šotnega barja Goreljek na Pokljuki

Učna pot Barje Goreljek je zanimiva predvsem za spoznavanje posebnosti in pomena šotnih barij. Delno vodi skozi gozd, na mokrih delih pa so leseni podesti, ki omogočajo varno hojo po suhem. Pot je krožna, dolga približno en kilometer, vendar delavnico lahko izvajamo le na delu te poti.

Visoko barje poraščajo številne vrste šotnih mahov, na nekaterih delih se zarašča ruševje. Okrog barja se razprostirajo smrekovi gozdovi, na nekaterih delih rob gozda preide v pašnike.

Na delavnici otipavamo razliko med navadnim in šotnim mahom, prepoznavamo rastline, ki so vezane na mokrišča in prisluškujemo ter ugotavljamo, katere ptice se oglašajo. Ker so živali ponavadi bolj boječe, se bomo posvetili njihovim zatočiščem in ostankom (skelet, ostanki hranjenja), seveda pa ne bomo zanemarili možnosti za bližje srečanje z njimi (npr. z mravljami, dvoživkami). Spoznali bomo tudi kako je barje nastalo, ter kakšen pomen imajo npr. kot zadrževalniki vode, življenjski prostor …

Če v imenu meseca ne bo več črke R, boste lahko odvrgli svoje čevlje in občutili mokroto barja in nadležnost smrekovih iglic. Izvedba delavnici pozimi ni možna.

Trajanje: okvirno 2 uri
Cena: 2,5 €/osebo (če delavnica traja 1–2 uri) oz. 3,5 €/osebo (če delavnica traja 3 ure ali več)

Delavnica o življenjskem krogu dreves, vrstah dreves, pomenu dreves v naravi

Na delavnici udeleženci spoznajo, kako zraste drevo, kako se debeli in raste, kako na koncu propade in strohni.

Pogledali bomo tudi katerim rastlinskim, živalskim in glivnim vrstam drevesa nudijo življenjski prostor. Skušali se bomo naučiti prepoznavati drevesne vrste po lubju, plodovih in listih.

Izvedljiva je v Info središču Triglavska roža na Bledu ali v naravi

Trajanje: okvirno 1,5 ure
Cena: 2,5 €/osebo 

 

Strokovna in tematska vodenja po učnih poteh v Trenti

Soška pot

Parkovna tematska pot, ki vodi ob Soči od njenega izvira vse do Bovca. Soča je smaragdna nit poti ter ponuja ogled vseh znanih in manj znanih naravnih vrednot in kulturne dediščine v dolini.

Povezuje 17 zanimivih učnih točk in vodi mimo Informacijskega središča Triglavskega narodnega parka v Trenti. Posebna zanimivost so slikovite viseče brvi.

Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 3–5 ur
Cena: 3,50 €/osebo

Belarjevi dnevi

Belarjevi dnevi so vsakoletno enodnevno srečanje šol v Trenti. Prvič smo jih izvedli leta 1999 na pobudo našega upokojenega sodelavca Jožeta Miheliča, ob uvedbi Evropskega dneva narodnih parkov in ostalih območij zavarovane narave.

Vsako leto potekajo na Soški poti Triglavskega narodnega parka. Namenjeni so predvsem osnovnim šolam iz okolice parka, pa tudi otrokom iz parkov sosednji držav.

Otroci gredo na pot kot na orientacijski pohod po sistemu skritih pisem. Spotoma pa na zanimivih točkah izvedo marsikaj o naravi in kulturni zgodovini.

Pot tehnične dediščine

Učencem bo predstavljena žaga venecianka in apnenica (peč za žganje apna).

Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 2 uri
Cena: 3 €/osebo (OŠ), 3,50 €/osebo (SŠ)

Pot Krivopetnic

Pot sledi odtisom živali ob poslušanju pripovedk iz doline Trente. Otroci izdelajo Krivopetnico, ki jo odnesejo domov, da jih bo varovala.

Primerno: predšolski otroci, 1.–3. razred
Trajanje: 1–2 uri
Cena: 3 €/osebo

Naj park obišče vas?

Na povabilo šole se z Mobilno informacijsko točko (MIT) pripeljemo pred šolo ali drugo dogovorjeno lokacijo in pripravimo za učence aktivnost glede na starost, zahtevnost, razpoložljivost časa in se z učiteljem dogovorimo o vsebinah učnega načrta, ki jih želijo izpostaviti.

MIT sestavljajo predelano kombi vozilo in skrbno zasnovana ter sodobno oblikovana oprema, namenjena za predstavitve v različnih okoljih in ob različnih dogodkih. Omogoča posredovanje avdiovizualnih vsebin s pomočjo multimedijske opreme, ki je nameščena v vozilu.

V MIT je vgrajen monitor, na katerem lahko učencem prikažemo video vsebine (power point predstavitev Triglavskem narodnem parku, 20'; projekcija filma, 13'; multivizija o Alpah, 21'). Pripravili smo 3D relief Triglavskega narodnega parka (40 x 55 cm), ki ga učenci lahko potipajo.

Po dogovoru postavimo tudi razstavo »Človek in narava hodita z roko v roki«, ki s fotografijami, kratkim tekstom in interaktivnimi škatlicami z zvočnimi, vonjalnimi in vidnimi efekti predstavlja naravo in kulturo Triglavskega narodnega parka.

V sodelovanju s partnerji

Korita Tolminke

Voden pohod skozi Tolminska korita z nadzornikom Triglavskega narodnega parka v skupni dolžini 3 km. Poleg naravnih posebnosti učenci spoznajo tudi zanimivosti iz življenja ljudi nekoč in danes. V sodelovanju z LTO Sotočje.

Primerno: 1.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 2–3 ure
Cena: 4,10 €/osebo (OŠ), 5,70 €/osebo (SŠ)

Korita Tolminke obiskujemo od konca marca do konca oktobra.

Slovenski planinski muzej v Mojstrani in dolina Vrat

Učenci v muzeju spoznajo zgodovino planinstva, na vodenju po poti Triglavske Bistrice pa naravne značilnosti Triglavskega narodnega parka in doline Vrat. Program vključuje tudi ustvarjalno delavnico po izbiri. V sodelovanju s Slovenskimi planinskim muzejem.

Primerno: 6.–9. razred, srednja šola
Trajanje: 4–5 ur
Cena: 5 €/osebo