Spoznavati o narodnem parku - projekti

Triglavski narodni parkLjubljanska cesta 274260 BLED • SLOVENIJA
tel. +386 4 578 02 00 • faks: +386 4 578 02 01
Parkiraj  & doživi naravo!

Parkiraj & doživi naravo!

Naziv projekta: Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave

Kratek naziv: PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO !

Ozadje projekta: Naravni vrednoti (NV) Bohinjsko jezero in Krn – morena oz. Krn in planine pod njim na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) sta zaradi privlačnosti ohranjene naravne in kulturne dediščine zelo obiskani turistični območji. To je pozitivno za lokalni gospodarski razvoj, a netrajnostna mobilnost obiskovalcev s prevlado individualnega avtomobilskega prometa zelo ogroža naravo, predvsem v poletni sezoni.

Namen: Namen projekta je, da se preko povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja omenjenih naravnih vrednot oz. TNP z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) ter z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom. Tako se bo zagotovila ohranjenost narave ter povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine obiskovalcev in domačine.

Cilji: S projektom želimo doseči večjo dostopnosti obeh vključenih naravnih vrednot za vse skupine obiskovalcev, povečati želimo privlačnost njunega doživljanja ter z zmanjšanjem obremenjenosti z individualnim motornim prometom prispevati k ohranjanju narave.

Rezultati: Najpomembnejši rezultati projekta bodo naslednji:
• nadgraditev šestih parkirišč v bližini NV Bohinjsko jezero z novimi parkomati in zapornicama, kar bo omogočilo uporabo Sistema inteligentnega prometa (ITS) za usmerjanje avtomobilskega prometa&parkiranja ter informiranje glede obiskovanja/doživljanja območja Bohinjskega jezera z mehko mobilnostjo;
• vzpostavitev dveh točk z infrastrukturo/opremo za izposojo&vračilo koles ter nakup štirinajstih koles za obiskovanje ter doživljanje narave NV Bohinjsko jezero;
• ureditev parkirišča za 60 avtomobilov s prostorom za obračanje javnega prometa /zasebnih avtobusov pod planino Kuhinja za urejeno parkiranje obiskovalcev;
• vzpostavitev info točke o pomenu trajnostne mobilnosti za ohranjanje narave na območju naravne vrednote Bohinjsko jezero v prostorih Informacijskega središča TNP v Stari Fužini;
• pilotna izvedba turističnih paketov z optimalnim kombiniranjem različnih oblik javnega prometa (avtobus, Bohinjska železnica, avtovlak) z obstoječimi ali v projektu vzpostavljenimi možnostmi mehke mobilnosti za sonaravno obiskovanja Bohinjskega jezera in Zg. Posočja. Po testiranju ter izboljšavah se bodo izbrane rešitve ponudile za vpeljavo v redno izvajanje;
• štiri nadgrajeni turistični programi interpretacije in doživljanja narave na območju vseh vključenih naravnih vrednot preko njihovega obiskovanja z mehkimi oblikami mobilnosti.
• izvedba raziskave o optimalni vpeljavi trajnostne mobilnosti na območjih izbranih naravnih vrednot ter pripravljen komunikacijski načrt za njeno vpeljavo;

Vrednost: 403.402,50 EUR, od tega 322.722,00 EUR (80% upravičenih stroškov) iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014
Partnerji: Triglavski narodni park (vodilni partner), Občina Bohinj, Občina Kobarid, Turizem Bohinj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Posoški razvojni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti-Inštitut za slovensko narodopisje

Obdobje trajanja: 4. marec 2015 – 31. december 2016

Več informacij:
http://www.eeagrants.org (uradna spletna stran finančnega mehanizma)
http://www.eeagrants.si (nacionalna spletna stran finančnega mehanizma)
http://www.svrk.gov.si (spletna stran nosilca programa)

NOVICE O PROJEKTU

Izšla je 1. številka e-novičnika projekta Parkiraj & Doživi naravo!
Izšla je 1. številka e-novičnika projekta Parkiraj & doživi naravo !, ki ga ureja projektni partner CTRP Kranj. V njem si poleg predstavitve samega projekt lahko preberete kaj vse je bilo v projektu izvedeno od njegove začetka v marcu 2015. Tako boste izvedeli kako poteka urejanje parkirišča pod planino Kuhinja pod Krnom ter o številnih izobraževalnih in promocijskih dogodkih na temo trajnostne mobilnosti.
E-novičnik si lahko naložite na: http://www.ctrp-kranj.si/2016/02/preberite-si-1-stevilko-novicnika-projekta-parkiraj-dozivi-naravo/

Tematika trajnostne mobilnosti v Alpah in projekt predstavljeni na dogodku Brati gore
Dr. Tatiana Bajuk Senčar je 11. decembra 2015 z namenom predstavitve tematike trajnostne mobilnosti v alpskem oz. gorskem svetu sodelovala na javnem dogodku, ki ga je v Ljubljani organiziral Znanstveno-raziskovalni center SAZU. Z njim se je le-ta pridružil pobudi Alpske konvencije imenovani Brati gore.
Več

Začetek urejanja parkirišča pod planino Kuhinja pod Krnom
V začetku oktobra 2015 se je začelo z izvedbenimi deli pri urejanju parkirišča pod planino Kuhinja pod Krnom, nosilec katerega je projektni partner Občina Kobarid.
Več

Posvet o pomenu Bohinjske proge za razvoj turizma v Julijskih Alpah
V Tolminu je 21. oktobra 2015 potekal posvet o pomenu Bohinjske proge z naslovom Pomen Bohinjske proge za razvoj turizma v Julijskih Alpah. V sodelovanju s projektom Parkiraj & doživi naravo ! sta ga organizirala župana občin Tolmin in Bohinj, Uroš Brežan in Franc Kramar.
Več

S kolesom in vlakom na brezplačen obisk v korita Mostnice in Tolminska korita
Med 18. in 26. julijem 2015 so na območju Triglavskega narodnega parka, natančneje v Bohinju in Posočju, potekali dnevi spodbujanja okolju prijazne mobilnosti pri obiskovanju tamkajšnje narave. V akciji poimenovani "S kolesom na vlak in brezplačno v korita", so bili vsi, ki so v času njenega trajanja za obisk Bohinja in Zgornjega Posočja izbrali privlačno kombinacijo Bohinjskega vlaka in kolesa, nagrajeni z brezplačnim vstopom v Tolminska korita ali korita Mostnice.
Več

Okrogla miza o celovitem vpeljevanju trajnostne mobilnosti v Bohinju
V začetku junija 2015 je v okviru projekta Parkiraj & doživi naravo ! v Bohinjski Bistrici potekala okrogla miza z naslovom »Vpeljava koncepta trajnostne mobilnosti v Bohinju«. Na njej so projektni partnerji predstavili projekt ter aktivnosti, ki jih bodo izvedli na območju Bohinja, predvsem na področju infrastrukture in ukrepov za zmanjšanje motoriziranega obiska.
Več

Projekt Parkiraj & doživi naravo ! se je predstavil na Dnevih Alpske konvencija
V soboto, 30. maja 2015, so na stojnici v okviru dogodka 6. Dnevi Alpske konvencije v Mojstrani predstavili tudi partnerji projekta Parkiraj & doživi naravo!.
Več


 

KOLEDAR dogodkov

07.02.

Miti in legende Triglavskega narodnega parka Vabljeni na odprtje razstave Miti in legende Triglavskega narodnega parka in lutkovno predstavo Krivopetnice in Zlatorog, ki bo 7. februarja 2017, ob 17. uri, Liznjekovi domačij v Kranjski Gori.
več

24.02.

Vesoljska potovanja Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z Žičnicami Vogel d.d. vabi na
opazovanja nočnega neba z naslovom Razvoj vesolja v soboto, 7. januarja 2017, ob 20.00, na… večProjekt: Parkiraj in doživi naravo


E-RAZGLEDNICE

TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice
TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice
TNP e-razgledniceTNP e-razgledniceTNP e-razglednice

Pošljite e-razglednice vašim prijateljem, znancem, sorodnikom, in jih razveselite z vašimi pozdravi.

TRGOVINA

Stenski Koledar 2017  / Calendar 2017

Stenski Koledar 2017 / Calendar 2017

V Triglavskem narodnem parku sta leti 2017 in 2018 posvečeni…več

DOBER DAN, TRIGLAVSKI NARODNI PARK

DOBER DAN, TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Fotomonografija

Fotomonografija avtorja Jožeta Miheliča je izšla…več

Kapa TNP

Kapa TNP

Kapa s ščitom in vtisnjenim znakom TNP.več

Flis jopica TNP (ženska)

Flis jopica TNP (ženska)

Ženska jopica v oranžni in ciklamni barvi.več

Triglav v flickr

Triglav National Park SloveniaTriglav (2864m), SlovenijaTriglav Valley - Double Lake (Dovojno Jezero)Sedmera LakesTriglav behind wires/liberté pour le Triglave!Mostnica - TwirlTriglav peakSlovenia etc. XXXINationalpark Triglavtriglav dom @ nightNationalpark TriglavSLOVENIA.

Fotografski mozaik Triglavskega narodnega parka na portalu flickr.

OBVEŠČAMO

Odsvetujemo obisk slapa Peričnik

Obiskovalce Triglavskega narodnega parka obveščamo, da zaradi zaledenele poti in…več

Mednarodni arhitekturni natečaj Constructiva Alps 2017

Zvezni urad za prostorski razvoj v Švici objavlja natečaj za…več

Nova številka časopisa Svet pod Triglavom

Izšla je 23. številka časopisa Triglavskega narodnega parka za prebivalce,…več