Javni zavod

Triglavski narodni park

Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) je bil ustanovljen leta 1981. Osnovni cilj in namen ustanovitve TNP je v ohranitvi izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanju avtohtonega rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov ter značilnosti neživega sveta.