Mogočna, skrivnostna in zapeljiva

Narave si ne prisvajamo, ampak z njo živimo, jo spoštujemo in občudujemo.

Če si dovolimo, da nas nagovori, če smo dovolj radovedni, da jo spoznamo, ni nobenega dvoma, da nas bo prevzela in navdušila. In nikoli več se ne bomo vprašali, zakaj jo je potrebno varovati.

 • Zivalstvo modul 930 550 1

  Živalstvo

  V Triglavskem narodnem parku živi okoli 7.000 različnih živalskih vrst. Spoznajte najbolj značilne prebivalce.

 • Rastlinstvo 930 550 1

  Rastlinstvo

  Kljub težkim pogojem za življenje danes v parku najdemo okoli 1600 vrst rastlin. Predstavljamo vam najzanimivejše.

 • Ekosistemi 930 550 1

  Ekosistemi

  Prostrani gozdovi, visoki grebeni in kristalno čiste vode. Raznolikost ekosistemov v parku je izjemna.

 • Geologija 930 550 2

  Geologija

  Pestra gorska krajina je odprta knjiga geološke zgodovine parka, ki se je razvijal preko 200 milijonov let.

 • Podnebje 930 550 1

  Podnebje

  Mrzle zime in kratka poletja so značilnosti alpskega podnebja, ki prevladuje v Triglavskem narodnem parku.

 • Vodni krog 930 550 2

  Vodni krog

  Več kot 250 izvirov, edina alpska jezera, največje naravno jezero pri nas. Spoznajte raznoliko bogastvo voda.

 • Natura 2000 930 500 1

  Natura 2000

  Triglavski narodni park je v celoti vključen v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij.

 • Belka

  Mirna območja

  Mirna območja so življenjski prostori znotraj parka, ki so izjemnega pomena za varstvo živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov

 • kanadska zlaza rozga1

  Tujerodne rastlinske vrste

  Triglavskem narodnem parku je po sedaj znanih podatkih prisotno 24 tujerodnih rastlinskih vrst.

 • Harmonia axyridis

  Tujerodne živalske vrste

  Razširjenost tujerodnih živalskih vrst je slabo poznana, saj gre velikokrat za drobne vrste, ki se jih težko opazi.