O skupnosti šol

certitikat tablica2

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe predstavlja prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu - in na tako pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe.

UNESCO v okviru programa Človek in biosfera (Man and the Biosphere s kratico MAB) vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij. V teh območjih se uresničujejo trije ključni cilji: ohranjanje naravne dediščine in biotske pestrosti, trajnostni razvoj ter raziskovanje in spremljanje stanja (monitoring).

Biosferno območje Julijske Alpe smo v program vključili leta 2003 na pobudo in pod vodstvom Triglavskega narodnega parka. V območje so vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica.

UNESCO 2

Skupnost šol vključuje 38 osnovnih šol. Povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za Triglavski narodni park in njegovo vplivno območje. V letu 2018 in 2019 bodo vse šole v tem območju prevzele certifikate, s katerimi se zavezujejo k sodelovanju pri varstvu narave.

Javni zavod Triglavski narodni park že ves čas svojega delovanja v sodelovanju s šolami za učence pripravlja vrsto aktivnosti, s katerimi spodbujajo odgovoren odnos do narave. S povezovanjem v Biosfernem območju pa svoje delo nadgrajujejo s povezovanjem med šolami in sodelovanjem pri dolgoročnem trajnostnem izobraževanju.

Ravnatelji in učitelji sodelujejo pri načrtovanju vsebin in pri odločitvah, kaj bo za njihove učence najprimernejše glede na učne načrte in glede na območje, iz katerega prihajajo. Triglavski narodni park pripravlja vsebine glede na usmeritve predstavnikov šol. Šole učencem omogočajo obisk dejavnosti, ki jih organizira Javni zavod Triglavski narodni park. V svoje učne načrte vključujejo aktivnosti Skupnosti šol. V skupnosti se tudi povezujejo ter izmenjujejo izkušnje in znanje.

Učenci šol, ki so vključene v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe so aktivni pri varovanju narave in kulturne dediščine. Imajo spoštljiv odnos do narave in vseh živih bitij, tudi do sočloveka. Z ustreznim ravnanjem postavljajo zgled in merila za svoje vrstnike. S tem pa aktivno prispevajo v varstvu našega edinega narodnega parka: Triglavskega narodnega parka.

Več o pomenu Skupnosti šol.

Pridružene šole naprošamo, da na svoji spletni strani uredijo povezavo do Skupnosti šol. Uporabite lahko eno izmed naslednjih možnosti.