Sožitje človeka in narave

Človek ustvarja kulturno krajino, da bi lahko živel in preživel.

Medtem nezavedno nastaja umetnost, čudovit preplet naravnega okolja in kulturne krajine, ki je na območju narodnega parka še posebej pisana, pestra in zanimiva.

 • Kulturna dediščina

  Kulturna dediščina

  Pomembno vlogo in skrb ima park pri ohranjanju kulturne dediščine kot temelja trajnostnega razvoja.

 • Kulturna krajina

  Kulturna krajina

  Človek s svojo prisotnostjo posega v alpski svet in znatno preoblikuje naravno gorsko krajino.

 • Stavbna tipologija

  Stavbna tipologija

  Ljudsko stavbarstvo je sledilo predvsem podnebnim razmeram, reliefu in gradivu, ki je bilo na voljo.

 • Rudarstvo in železarstvo

  Rudarstvo in železarstvo

  Železarstvo je dokumentirano že v železni dobi in doseže vrh v rimski dobi ter srednjem veku.

 • Arheologija

  Arheologija

  Območje Triglavskega narodnega parka je zelo bogato z najdbami iz različnih arheoloških obdobij.

 • Miti in legende

  Miti in legende

  Gorski svet pod Triglavom ne slovi le po naravnih lepotah, temveč nosi pisano bogastvo ljudskih mitov in legend.

 • Naselja v parku

  Naselja v parku

  Znotraj meja Triglavskega narodnega parka je v letu 2010 živelo 2444 ljudi v 33 naseljih.