Čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe

Ekoregija Julijske Alpe zemljevid in osnovne informacije

Federacija Europarc je leta 2009 Triglavski narodni park s sosednjim italijanskim Naravnim parkom Julijsko predgorje razglasila za čezmejno območje Ekoregijo Julijske Alpe, ki vključuje površino obeh parkov, na slovenski strani pa tudi Biosferno območje Unesco MaB. 

Certifikat je priznanje za odlično sodelovanje obeh parkov pri upravljanju sosednjih zavarovanih območij in za prizadevanja, da bi za dobrobit narave presegli politične in administrativne meje. Priznanje sta si parka prislužila tudi za uspešno povezovanje skupnih tematik, kot so varstvo okolja, mir in sonaravni razvoj.

Leta 2014 je bil certifikat podaljšan, Alpska konvencija pa je istega leta celotno območje obeh parkov razglasila za čezmejno pilotno regijo ekološke povezanosti.

Predstavitvena publikacija Čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe - narava, kultura in pokrajina (.pdf)

Konec leta 2016 je Ekoregija Julijske Alpe prejela priznanje za trajnostni razvoj turizma v zavarovanem območju. Listina je pomembno priznanje za opravljeno delo in hkrati model upravljanja zavarovanih območij kot trajnostnih turističnih destinacij.

europarc transboundary parks2
tb

Cilji Ekoregije Julijske Alpe:

– okrepiti sodelovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki;

– vzpostaviti mrežo informacijskih točk v ekoregiji, ki bodo obiskovalce na primeren način seznanile z značilnostmi območja;

– prek turizma in za namene turizma zavarovati in okrepiti naravo in kulturno dediščino območja in jo zaščititi pred pretiranim turističnim razvojem;

– spodbujati takšne oblike športa in rekreacije v naravnem okolju, ki nimajo negativnih vplivov na naravo in kulturno dediščino.

 

Za doseganje teh ciljev je Ekoregija Julijske Alpe sprejela in odobrila akcijski načrt.