Edvin Kravanja

Sodelavec parka, parkovni vodnik, domačin, prebivalec Trente

edvin naslovka

TRIGLAVSKI NARODNI PARK PO LETU 1961…

Na pobudo Okrajnega ljudskega odbora v Radovljici ( planinci, domačini) je bil na nivoju Republike Slovenije leta 1959 sprejet poseben zakon o narodnih parkih. Strokovno pripravo zakona je z veliko vnemo vodila dr. Angela Piskernik s številnimi uglednimi  naravoslovci. Naslednje leto je bil pripravljen Odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za »Triglavski narodni park«.  Odlok je 26. Junija 1961 sprejela Ljudska skupščina Slovenije, kar je pomenilo drugo rojstvo parka. Park v obsegu 2000 ha je poleg Doline Triglavskih jezer obsegal še del Komarče s slapom Savica in Hribarice s Kanjavcem.

2001 08 Velika vrata Travnik Berti Edvin Neza Dule 15

Velike zasluge pri začetnem upravljanju narodnega parka je imel dr. Miha Potočnik. Sam je  vodil prvo komisijo za upravljanje parka pri Skupščini občine Radovljica. Kasneje je bilo upravljanje zaupano Zavodu za gojitev divjadi Triglav z Bleda.

Prve oznake na terenu so bile lesene table in ponekod kovinski  napisi »TRIGLAVSKI NARODNI PARK«. Julija  1964 so bile postavljene  ob planinskih poteh, na vstopih v tedanji park.  Bile so  dvojezične, v slovenščini in angleščini. Stale so pri planini Ovčarija, na Štapcah, Na Kalu, na Orličih nad Črnim jezerom, na Prehodavcih, Hribaricah, Velikih vratih.  Namestili in vzdrževali so jih lovski čuvaji, hkrati  prvi naravovarstveni nadzorniki parka.

Scan

Lov in planinska paša sta bila po letu 1964 v Dolini Triglavskih jezer prepovedana. Izvajal se je reden nadzor, tudi zaradi pogostega nabiranja zdravilnih zelišč in trganja planinskega cvetja. Zanimivo je, da so naravovarstvene tečaje  opravili tudi nekateri čuvaji lovskih družin. Po opravljenem izobraževanju so prejeli kovinske priponke GS (gorska straža). Bile so ovalne oblike, pokončne, z motivom encijana (clusijev svišč).

Nekdanji  nadzornik  Anton Zadnikar se spominja, da so pri Črnem jezeru in pri Ledvici tedaj namestili klopce in manjše koše za smeti. Koši so bili takoj polni, pri Črnem jezeru je bila naenkrat  gora smeti. S težavo je tedanjega direktorja Ivana Fabjana prepričal, da odstranjevanja smeti sam ne zmore in da bo treba ubrati drugo pot…

Viri:

- Triglavski narodni park, vodnik, Bled 1985

- ustna vira: Anton Zadnikar in Albert Kravanja, upokojenca Javnega zavoda TNP