Mobilna info točka

Mobilna info tocka 1360 600 1

Idejo mobilne informacijske točke je javni zavod Triglavski narodni park razvil in uresničil v okviru projekta »Brezmejna doživetja narave«.

Mobilno informacijsko točko (MIT) sestavljajo predelano kombi vozilo in skrbno zasnovana ter sodobno oblikovana oprema, namenjena za predstavitve v različnih okoljih in ob različnih dogodkih. Omogoča posredovanje avdiovizualnih vsebin s pomočjo multimedijske opreme, ki je nameščena v vozilu, nova premična razstava Triglavskega narodnega parka »Človek in narava hodita z roko v roki«, ki predstavlja razširjeni del MIT, pa nagovarja tudi druga čutila gledalca.

MIT bo prisotna na različnih delih parka, potovala pa bo tudi po Sloveniji in v tujino. Na najbolj obiskanih krajih v parku, dostopnih z vozilom, bo prispevala k ozaveščanju in informiranju turistov, služila pa bo tudi za predstavitve za lokalne prebivalce in šole.