Sredin večer: SAVSKA LINIJA - zadnja obrambna linija Soške fronte

20.09.2017 / Infocenter Triglavska roža Bled, ob 19.00

Title

Vabljeni na Sredin večer, ki bo v Infocentru Triglavska roža Bled, 20. septembra 2017 ob 19. uri. Lojze Budkovič nam bo v sliki in besedi predstavil malo znano Savsko linijo, zadnjo obrambno linijo Soške fronte.

Savska linija je pozabljena zgodba prve svetovne vojne na našem ozemlju. Konec maja 1915 je Italija z vojno napovedjo obrnila hrbet avstro-ogrski monarhiji. Z močno vojsko je pričela previdno napadati številčno skromne enote avstroogrske vojske. Obramba je napadalca ustavila na soškem bojišču. Grozečo nevarnost vdora v notranjost monarhije je vrhovna komanda zaustavila s premikom enot iz Galicije. Mrzlično so tudi gradili rezervne položaje v zaledju fronte. Zadnji položaji so bili jarki Savske linije. Na srečo niso bili nikoli uporabljeni. Tako izginjajoči ostanki Savske linije ostajajo nema priča nesmiselne vojne. V sliki in besedi bo Lojze Budkovič predstavil sektor od Soteske do Mojstrane, kjer je s pomočjo domačinov odkril preko 6 km ostankov jarkov.

Vabljeni, da se nam pridružite!

Termini

  • 20.09.2017 Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27