Projekt Night light

/ Center TNP Bohinj in 22.11.2017 / Hotel Astoria Bled

Title

Zmanjševanje svetlobne onesnaženosti pozitivno vpliva na ohranitev biodiverzitete, trajnostni razvoj zavarovanih območij, prispeva k ohranitvi zdravja prebivalcev, k uporabi sodobnih trajnostnih tehnologij in razvoju trajnostnega turizma.

Posamezna območja v EU so že pridobila status t.i. območij »TEMNO NEBO«, kar tudi za Gorenjsko in posamezna območja znotraj Triglavskega narodnega parka ter območij NATURA lahko predstavlja razvojno priložnost.

Projekt NIGHT LIGHT je prvi projekt v okviru programa INTERREG EUROPE, ki se dotika zahtevnega in zanimivega razvojnega vprašanja zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi s trajnostnim razvojem območij, iz Slovenije v projektu kot partner sodeluje BSC Kranj.

Skupaj z vami in s pomočjo strokovnjakov iz Nizozemske (provinca Frysland) in Danske (Energetska akademija Samso) želimo narediti prve korake v smeri razvoja t.i. temnih območij na Gorenjskem, zato vas vabimo na dve delavnici in sicer:


Torek, 21.11.2017 ob 09.00 v Centru TNP Bohinj: Stara Fužina 37-38 z naslednjimi temami:

9:00 Uvodni nagovor

9:30 Vpliv javne razsvetljave v zaščitenih območjih in območjih Nature 2000 (Andrej Arih, TNP)

10:30 Vpliv svetlobnega onesnaženja na biodiverziteto (dr. Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije)

11:30 Odmor za kavo

11:45 Vpliv svetlobe na zdravje človeka (dr. Damjana Rozman, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

13:00 Manjša pogostitev

14.00 Strokovno voden ogled biodiverzitete ob Bohinjskem jezeru

16:00 Vpliv svetlobnega onesnaženja na astronomijo (dr. Tomaž Zwitter, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani)

17:30 Astronomija - opazovanje nočnega neba (Klemen Čotar, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani)

 

Sreda, 22.11.2017 ob 10.30 v Hotelu Astoria na Bledu: Prešernova 44, Bled

10:30 – 12.00  Možnosti za razvoj  trajnostnega turizma v povezavi s »temnimi območji«  (Jana Apih, Good place)

 

Delavnice bodo potekale v angleškem jeziku. 

POTREBNE SO PREDHODNE PRIJAVE DO PETKA 17.11.2017 na e-naslov: info.bohinjka@tnp.gov.si ali telefon: 04 57 80 200.

Termini

  • 22.11.2017 Hotel Astoria, Bled ob 10:30
  • 21.11.2017 Center TNP Bohinj ob 9:00