Razstava o travniških medovitih rastlinah in opraševalcih

06.05 - 12.06.2022 / Center TNP Bohinj, Stara Fužina, ob 19.00

4vlMhvOL

V okviru projekta BeeDiversity je nastala razstava, posvečena travnikom in opraševalcem. Projekt se ukvarja s spremljanjem biotske pestrosti s pomočjo čebel -  analizo nabranega cvetnega prahu ter primerjavo območij z različno intenzivnostjo kmetijstva, kjer spremljajo čebele. V projektu so zelo pozorni na travišča, ker so vroče točke biotske raznovrstnosti. Na enem kvadratnem metru je mogoče identificirati do okoli 100 različnih vrst rastlin. Biotska pestrost travišč pa je tudi najbolj ogrožena od vseh habitatnih tipov. Ogroža jih pozidava, opuščanja rabe, po drugi strani dvig intenzivnosti kmetijstva. Z izgubljanjem biotske raznovrstnosti travišč, izgubljamo tudi opraševalce, ki so v veliki meri odvisni od pestrosti cvetic v okolju in primernih mest za bivanje. Vrstno pestre pisane travnike lahko ohranimo le z pravilnim koriščenjem. Biotska pestrost na vseh ravneh je nujna za odpornost na podnebne spremembe. Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razširjena vsebina razstave, ki pa je dostopna na spletni strani Biotehniške fakultete https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/176/izboljsanje-biotske-raznolikosti-z-inovativnim-upravljanjem-ekosistemov-in-spremljanjem-dejavnosti-cebel

Razstava bo v Centru TNP Bohinj na ogled do 12. junija 2022.

 

 

Logo

Termini

  • 06.05 - 12.06.2022