Okrogla miza na Sejmu Alpe Adria na Gospodarskem razstavišču

/ Sejem Alpe Adria, Dvorana Urška 1, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, ob 13.00

Collage Maker 23 Aug 2022 2.36 PM

Vabljeni na sejem Alpe Adria, ki bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal med 15. in 18. februarjem.

Tudi na letošnjem sejmu bo Javni zavod Triglavski narodni park skupaj s predstavniki Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka in v sodelovanju s Skupnostjo Julijske Alpe predstavljal Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe - največje in prvo biosferno območje UNESCO MAB v Sloveniji.

Posebej vabljeni na sejem v četrtek, 16. februarja 2023,  ob 13. uri , v dvorano Urška 1, kjer se bomo z gosti na okrogli mizi "Listina za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih kot podlaga za zeleno shemo - prednosti in izzivi varovanja za obstoj" pogovarjali o razvojnih priložnostih in pasteh v Julijskih Alpah.

Okroglo mizo bo vodil Marko Pretner, vodja Informacijsko izobraževalnega središča Triglavskega narodnega parka Dom Trenta. Udeleženci okrogle mize so predstavniki turizma iz Biosfernega območja Julijske Alpe, Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Slovenske turistične organizacije, Javnega zavoda Triglavski narodni park in drugi deležniki v prostoru.

Vsebina okrogle mize:

Javni zavod Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko predgorje (na italijanski strani Julijskih Alp) skupaj tvorita Ekoregijo Julijske Alpe in sta prejemnika Listine za trajnostni turizem, ki jo podeljuje Federacija Europarc – največja mreža zavarovanih območij v Evropi. Listina je bila podlaga za pridobitev znaka zelene sheme. Ekoregija Julijske Alpe je še vedno edino čezmejno zavarovano območje v Evropi s podeljeno listino.

Pritisk obiskovalcev na posamezna območja Triglavskega narodnega parka je v poletni sezoni izjemen in tudi sicer je obiskovalcev veliko. Cilj upravljavca v sodelovanju z deležniki (občine, turistične organizacije, razvojne agencije) je omiliti ta pritisk z različnimi ukrepi, ki so del dolgotrajnega in zelo zahtevnega procesa.

Katere so prednosti in s kakšnimi izzivi, kot sta prekomeren obisk in vprašanje nosilnosti območja, se soočajo Julijske Alpe pri razvoju trajnostnega turizma in varovanju območja za obstoj, bo na okrogli mizi tekla beseda z udeleženci:

Jelena Hladnik in Jana Vidic, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Sektor za ohranjanje narave
Doris Urbančič Windisch, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za turizem
Maša Klemenčič, Slovenska turistična organizacija, Raziskave in razvoj
Klemen Langus, Skupnost Julijske Alpe
Viljam Kvalič, Turizem Dolina Soče
dr. Tit Potočnik, Aleš Zdešar, Davorin Koren, Javni zavod Triglavski narodni park

logoti skupaj9

Termini

  • 16.02.2023 Dvorana Urška 1, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, ob 13.00