Narava med Radovljico in Bledom

20.02 - 19.03.2019 / Infocenter Triglavska roža Bled, ob 19.00

Title

Vabljeni na odprtje razstave in predavanje "Narava med Radovljico in Bledom", ki so jo pripravili na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, zdaj pa v goste prihaja tudi v Infocenter Triglavska roža Bled.

Razstava odkriva skrivnosti mokrišč Blejskega kota in širšega območja sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke. Predstavlja nam tisti del Blejskega kota in Dežele, ki je večini obiskovalcev Bleda povsem neznan, marsikaj zanimivega pa bo odkritega tudi domačinom. Prikazana je biotsko izjemna raznolikost mokrišč na tem območju z različnimi življenjskimi prostori, ki so jih naselile : različne biotope, habitatne tipe ter zanimive živalske in rastlinske vrste. Obiskovalca opozori na občutljivost mokrišč in ga povabi na ogled za obiskovalce urejenega mokrišča pri Šobcu. 

Razstavo nam bo v kratkem predavanju predstavila Sonja Rozman, soavtorica razstave in sodelavka območne enote Kranj Zavoda RS za varstvo narave, ki dobro pozna predstavljena mokrišča. 

Povezava na zloženko o razstavi

 

Rezultat iskanja slik za zrsvn

LNV glavni14

Termini

  • 20.02 - 19.03.2019 Infocenter Triglavska roža Bled