Tematsko strokovno vodenje po Fužinskih planinah o naravovarstvenem pomenu kalov

/ Zborno mesto: Parkirišče 10 Ribčev Laz (Kristal), ob 8.00

vrh Julijcev kali Fuznarske planine

Vabljeni na tematsko strokovno vodenje po Fužinskih planinah o naravovarstvenem pomenu kalov v okviru projekta VrH Julijcev.

zborno mesto: Parkirišče 10 Ribčev Laz (Kristal)

prevoz: brezplačen organiziran prevoz do križišča Vogar-Blato in nazaj (ustavlja na avtobusnih postajah Boh. jezero, Stara Fužina 1 in 2, P8 Stara Fužina-Vorenčkojca)

trajanje: cca 6 ur

zahtevnost: lažja

cena: BREZPLAČNO!

oprema: pohodna obutev in obleka, nahrbtnik, zaščita pred soncem, malica in osvežilna pijača

organizatorja: Turizem Bohinj in Triglavski narodni park

Prijave zbiramo do četrtka, 1.7. 2021 do 12.00 na elektronski naslov info@bohinj.si ali na telefonski številki 04 57 47 590.

Zadostna oskrba z vodo je v alpskem prostoru eden pomembnih dejavnikov za ohranjanje ekstenzivne kmetijske dejavnosti v obliki planinskega pašništva. Planine na območju Triglavskega narodnega parka so se namreč že v preteklosti soočale s pomanjkanjem površinskih vodnih virov za napajanje živine, zato se je voda zagotavljala z zbiranjem deževnice v tradicionalno zgrajenih kalih. Slednji so tudi kot edini stoječi površinski vodni vir pomemben habitat za varstveno pomembne prostoživeče vrste, zaradi opuščanja dejavnosti v zadnjih desetletjih pa številni kali niso več v uporabi, tako pa je neposredno ogrožena dolgoročna ohranitev prostoživečih vrst, vezanih na površinska vodna telesa, kot sta veliki pupek in hribski urh. Veliki pupek in hribski urh sta ogroženi kvalifikacijski vrsti, katerih stanje habitatov bomo izboljšali v okviru projekta z zgostitvijo mreže razpoložljivih vodnih okolij, ki na živih planinah in pašnikih vključuje tudi tradicionalno obnovo kalov. kalov.

Vodenje bo potekalo v okviru projekta VrH Julijcev, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

VrH Julijcev barvni2

Vrh JulijcevLogo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 

 

Termini

  • 03.07.2021