Javna predstavitev projekta “NAT2CARE” za boljše poznavanje in upravljanje narave na čezmejnih območjih

/ Pušja vas, Palazzo Orgnani-Martina, ob 15.45

V četrtek,  7. decembra 2017, bo v Pušji vasi, v sejni dvorani palače Palazzo Orgnani-Martina, s pričetkom ob 15.45 potekala javna predstavitev projekta NAT2CARE (Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij  2000). Projekt sofinancira Program Evropske skupnosti Interreg V-A Italija-Slovenija 2014‒2020 z namenom boljšega poznavanja in upravljanja narave na čezmejnem območju.

Posebna pozornost bo namenjena tako območju treh parkov oziroma partnerjev projekta (deželna parka Julijsko predgorje in Dolomiti Friulane ter slovenski Triglavski narodni park) kot tudi drugim bližnjim območjem, ki so del evropskega omrežja  Natura 2000.

Cilj projekta je zagotoviti dejanske in inovativne aktivnosti v okviru čezmejnega upravljanja habitatnih tipov  in  živalskih vrst, zlasti tistih, ki se z lahkoto premikajo iz ene države v drugo po območjih, ki so si med seboj zelo podobna. Mednje štejemo srednje velike in velike zveri, kopitarje, alpske kure in žuželke, kot je na primer Rosalia alpina.

Prav tako so pomembne aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju širše javnosti in sodelovanju z njo, s posebno pozornostjo do mladih generacij.

Predvideno je več aktivnosti, med njimi 4 okrogle mize, 18 delavnic v osnovnih šolah, 4 izmenjave med šolami, 8 delavnic za odrasle in 47 pobud v naravi, kot so na primer dnevi kampiranja, namenjeni raziskovanju, vodeni obiski, ekskurzije, izobraževalne igre za otroke in seminarji na mestu samem za študentje in profesorje. Konkretni cilj projekta je pritegniti k sodelovanju pri aktivnostih vsaj 2.400 oseb.

Posebna sekcija je namenjena temi ekosistemskih storitev oziroma tistim izjemnim prednostim, ki jih okolje brezplačno nudi človeku, ne da bi ta doumel njihovo ustrezno ekonomsko vrednost.  Naloga projekta je jasno ugotoviti in kartirati prisotne storitve na zainteresiranem območju, deliti metodologijo za določitev vrednosti in količine ekosistemskih storitev  ter pri tem ugotoviti dejansko možnost za njihovo morebitno plačevanje.

Dejansko je projekt konkreten in očarljiv izziv, ki poudarja bogatost udeleženih območij na evropski ravni, začenši prav s predpostavko, da "narava ne pozna meja".

Naravni park Julijsko predgorje je vodilni  partner projekta, ki ima dotacijo 1,3 milijona evrov in bo trajal 30 mesecev. Pri projektu sodelujejo  še Triglavski narodni park, Deželni naravni park Dolomiti Friulane, Univerza v Vidmu, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehnični center Naklo.

 

Termini

  • 12.07.2017 Pušja vas, Palazzo Orgnani-Martina, ob 15.45