Uveljavljanje mirnih območij v najbolj ranljivih delih Triglavskega narodnega parka

/ Infocenter Triglavska roža Bled, ob 19.00

Visoko barje mirno obmocje ARHIV TNP Medium

 

Ker je Triglavski narodni park zelo privlačen za obiskovanje in različne prostočasne dejavnosti, določeni deli narave pa so izjemno ranljivi, je usmerjanje obiskovanja pomembna naloga Javnega zavoda Triglavski narodni park. Da bomo lahko ohranjali določene prostoživeče živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe, bomo zato že v letošnjem letu pričeli z uveljavljanjem t.i. mirnih območij, v katerih bodo obiskovanje in različne prostočasne dejavnosti časovno in prostorsko prilagojene. Sodelavci Javnega zavoda Triglavski narodni park bodo predstavili pomen mirnih območij in priporočila za obiskovalce, ki so sicer v tujih alpskih narodnih parkih že uveljavljena praksa.
Vabljeni!

 VrH Julijcev barvni 15KBLNVlogo rgb pos A 3

Termini

  • 15.01.2020 Infocenter Triglavska roža Bled, ob 19.00