Suhozidna gradnja v alpskem prostoru

/ Center TNP Bohinj, Stara Fužina, ob 18.00

Primer suhozidne gradnje Studor v Bohinju

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu o suhozidni gradnji v petek, 6. marca 2020, ob 18h, v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini.

Suhozidna gradnja ali gradnja na suho je veščina zidanja brez uporabe veziva, kjer se uporabi kamen, pridobljen s čiščenjem neposredne okolice.

Suhozidna gradnja je bila leta 2016 kot posebno znanje o prostoru ter rokodelsko znanje vpisana v register nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, leta 2018 pa je Slovenija skupaj s sedmimi drugimi državami to veščino umestila tudi na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

V širši javnosti gradnjo na suho verjetno največkrat povezujemo s Krasom, vendar pa so vsem nam dobro poznane tudi suhozidne strukture iz naše bližnje okolice. Starejši prebivalci Bohinja in naši predniki so številna polja, travnike in druge površine očistili kamenja in nato s suhozidno tehniko spretno gradili raznovrstne zidove in druge strukture, ki so služili ograjevanju obdelovalnih in pašnih površin, razmejevanju, zaščiti, podpori itd. V strukturah, grajenih na suho pa svoje bivališče najdejo številne živalske in rastlinske vrste, kar pripomore tudi k večji biodiverziteti.

V želji, da se ohrani tradicionalno znanje ter kulturna krajina, Javni zavod TNP v sodelovanju s KS Stara Fužina – Studor, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in projektom Life Naturaviva, Biodiverziteta – umetnost življenja, pripravlja aktivnosti, ki bodo spodbudile razmišljanje o  dediščini našega kraja ter nas napeljale h konkretnim dejanjem.

Na posvetu bomo s sogovorniki izpostavili različne vidike proučevanja, razumevanja in ohranjanja suhozidne gradnje. Pomen biodiverzitete bosta predstavila dr. Blanka Ravnjak in doc. dr. Jože Bavcon (Botanični vrt), Saša Roškar (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) bo opisala različne tipe suhozidne gradnje v Bohinju, Tina Komac (JZ TNP) pa terensko popisovanje le teh. Domačinka Marija Cvetek bo govorila o škarpah in kamnitih ogradah v bohinjskem folklornem pripovedništvu. V goste pa smo povabili tudi strokovnjake s Krasa, ki so povezani v Partnerstvu kraške suhozidne gradnje in bodo z nami delili svoja znanja in veščine, vezane na domače okolje.

Veseli bomo vsakogar, ki bi želel svoje znanje, izkušnje in spomine deliti z udeleženci posveta in s tem prispevati k vzdrževanju in ohranjanju kulturne dediščine, biodiverzitete ter značilnega alpskega prostora.

Za dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na e-naslovih tina.komac@tnp.gov.si in nina.rimahazi@tnp.gov.si

ali na telefonski številki 04 5780 200 (tajništvo uprave JZ TNP).

LNV glavni34

 

 

 

Termini

  • 06.03.2020 Center TNP Bohinj, Stara Fužina, ob 18.00