Strokovni posvet ob 40. obletnici Zakona o Triglavskem narodnem parku (Triglavski narodni park 1981–2021)

23.11.2021 / Dom Trenta, 23. november 2021

Strokovni posvet je namenjen osvetlitvi pomembnih zgodovinskih dogodkov in pomena parka v slovenskem in mednarodnem prostoru ter pomembnosti sodelovanja različnih institucij in dejavnosti na območju, ki ga zajema park.

Termini

  • 23.11.2021 Dom Trenta, 23. november 2021