Triglavski narodni park - za naravo in ljudi

01.12 - 31.12.2021

V letu 2021 obeležujemo 40-letnico razglasitve prvega zakona o Triglavskem narodnem parku. 

Narodni parki so zavarovana območja narave, ki si zaradi izjemnosti in neprecenljivosti zaslužijo največjo možno skrb. 40-letnico bomo obeležili s sloganom Triglavski narodni park – za naravo in ljudi, ki nosi sporočilo, kako pomembno je zagotavljanje ravnovesja med varstvom narave in interesi človeka ter iskanjem takšnih rešitev, ki bodo zagotavljale ohranjanje narave in kulturne dediščine ter prispevale k večji kakovosti življenja in spodbujale trajnostni razvoj. V letu 2021 načrtujemo sklop dogodkov za širšo javnost, strokovni posvet in osrednje praznovanje za vse, ki v parku živijo, v njem delajo ali ga obiskujejo.  

Pri razvoju in nastanku edinega narodnega parka v Sloveniji je sicer več mejnikov. Kot prvi je predlog naravoslovca in seizmologa dr. Albina Belarja, ko je leta 1908  še pred ustanovitvijo prvih narodnih parkov v Evropi predlagal naravovarstveni park nad Komarčo, vendar njegov predlog ni bil uresničen. Leta 1920 je Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov Muzejskega  društva v Ljubljani takratni pokrajinski vladi za Slovenijo v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev predstavil Spomenico s konkretnimi zahtevami, med katerimi je bila tudi razglasitev varstvenih parkov. To se je uresničilo leta 1924, ko je bil z zakupno pogodbo za 20 let razglašen Alpski varstveni park v Dolini Triglavskih jezer v velikosti 1400 ha. Leta 1926 je bilo prvič uporabljeno ime Triglavski narodni park v zapisu profesorja Frana Jesenka v dnevniku Jutro. Po vojni je zaradi izteka pogodbe Alpski varstveni park prenehal obstajati, leta 1961 pa je Ljudska skupščina Slovenije sprejela Odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za narodni park v velikost 2000 ha pod imenom Triglavski narodni park. V naslednjih letih so sledile analize in predlogi za širitev parka in 27. maja 1981 se je s prvim zakonom o Triglavskem narodnem parku zavarovano  območje razširilo na skoraj celotne Julijske Alpe v obsegu 83.807 ha. Zakon je veljal vse do sprejetja novega zakona leta 2010, s katerim se je površina parka povečala še za 174 ha z vključitvijo naselja Kneške Ravne nad Baško grapo na Tolminskem. 

 

Osrednji dogodki Triglavskega narodnega parka ob jubileju:

 

 

Dogodek ob 40/60 letnici TNP – Info center Dom Trenta /Preimenovanje središča v čezmejno/nova multivizija Narava brez meja

julij 2021

Strokovna vodenja po poteh – vezano na zgodovino nastanka TNP

maj, junij 2021

Povezovalna razstava na temo biodiverzitete, na ogled v vseh centrih in točkah TNP

maj 2021

Slavnostna seja sveta in strokovnega sveta JZ TNP v Bohinju

10. september 2021

Osrednji dogodek ob 40/60 letnici in podelitev Belarjevih priznanj

10. september 2021

Strokovni posvet

november 2021

Osrednji dogodek v Ljubljani – Jakopičevo razstavišče – Triglavski narodni park v fotografijah nekdaj in danes –

november 2021

 Obeležitev poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

e pasica s sloganom izbrana

Termini

  • 01.12 - 31.12.2021 Dogodki in prireditve v letu 2021