Triglavski narodni park - za naravo in ljudi

01.01 - 31.12.2021

V letu 2021 obeležujemo 40-letnico razglasitve prvega zakona o Triglavskem narodnem parku. 

Narodni parki so zavarovana območja narave, ki si zaradi izjemnosti in neprecenljivosti zaslužijo največjo možno skrb. 40-letnico bomo obeležili s sloganom Triglavski narodni park – za naravo in ljudi, ki nosi sporočilo, kako pomembno je zagotavljanje ravnovesja med varstvom narave in interesi človeka ter iskanjem takšnih rešitev, ki bodo zagotavljale ohranjanje narave in kulturne dediščine ter prispevale k večji kakovosti življenja in spodbujale trajnostni razvoj. V letu 2021 načrtujemo sklop dogodkov za širšo javnost, strokovni posvet in osrednje praznovanje za vse, ki v parku živijo, v njem delajo ali ga obiskujejo.  

Pri razvoju in nastanku edinega narodnega parka v Sloveniji je sicer več mejnikov. Kot prvi je predlog naravoslovca in seizmologa dr. Albina Belarja, ko je leta 1908  še pred ustanovitvijo prvih narodnih parkov v Evropi predlagal naravovarstveni park nad Komarčo, vendar njegov predlog ni bil uresničen. Leta 1920 je Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov Muzejskega  društva v Ljubljani takratni pokrajinski vladi za Slovenijo v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev predstavil Spomenico s konkretnimi zahtevami, med katerimi je bila tudi razglasitev varstvenih parkov. To se je uresničilo leta 1924, ko je bil z zakupno pogodbo za 20 let razglašen Alpski varstveni park v Dolini Triglavskih jezer v velikosti 1400 ha. Leta 1926 je bilo prvič uporabljeno ime Triglavski narodni park v zapisu profesorja Frana Jesenka v dnevniku Jutro. Po vojni je zaradi izteka pogodbe Alpski varstveni park prenehal obstajati, leta 1961 pa je Ljudska skupščina Slovenije sprejela Odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za narodni park v velikost 2000 ha pod imenom Triglavski narodni park. V naslednjih letih so sledile analize in predlogi za širitev parka in 27. maja 1981 se je s prvim zakonom o Triglavskem narodnem parku zavarovano  območje razširilo na skoraj celotne Julijske Alpe v obsegu 83.807 ha. Zakon je veljal vse do sprejetja novega zakona leta 2010, s katerim se je površina parka povečala še za 174 ha z vključitvijo naselja Kneške Ravne nad Baško grapo na Tolminskem. 

 

Osrednji dogodki Triglavskega narodnega parka ob jubileju:

V primeru, da zdravstvene razmere ne bodo dopuščale prireditev, bo izvedba prilagojena in deloma potekala na daljavo. Vse aktualne informacije bodo objavljene na spletni strani Triglavskega narodnega parka. 

 

 Naslov dogodka 

Kraj, datum, ura

Kratek opis 

Pobratena parka Triglavski narodni park in Narodni park Kratersko jezero (ZDA) o sodelovanju z mladimi 

 

26. maja 2021 ob 19.00, virtualni dogodek 

Ob jubileju Triglavskega narodnega parka in tednu evropskih parkov s sloganom Parki – nove generacije bosta pobratena  parka na skupnem dogodku predstavila sodelovanje z izobraževalnimi institucijami. Predstavitev bo potekala v angleščini. Povezava na dogodek bo objavljena na spletni strani TNP www.tnp.si

Belarjevi naravoslovni dnevi 

Od maja do konca septembra 

Otroci osnovnih šol, vključenih v Skupnost šol Biosfernih območij, so maja v šoli prejeli posebno »Belarjevo« številko otroškega časnika s povabilom, naj v letošnji pohodniški sezoni skupaj s svojo družino  obiščejo čudovite poti Julijskih Alp. Da bo spoznavanje še zabavnejše, bodo otroci, ki bodo odgovorili na vprašanja v časniku in obiskali vsaj 8 parkovnih poti, ob obisku katerega koli informacijskega mesta Triglavskega narodnega parka prejeli nalepko Mladi nadzornik.

 

Mladi na vrhu 2021 

10. in 11. julija 2021 

Pohod po Soški poti za družine s postanki ob poti in različnimi dejavnostmi ter degustacija pred Domom Trenta. Lokalno pridelana hrana v povezavi z ekologijo in biotsko raznovrstnostjo je namreč osrednja tema letošnjega dogodka Mladi na Vrhu, ki poteka sočasno v zavarovanih alpskih območjih.

 

Dogodek ob 40.  in 60. obletnici Triglavskega narodnega parka in 25. obletnici naravnega parka Julijsko predgorje v Trenti 

Dom Trenta, 

24. julij 2021, ob 18. uri

Slovensko-italijanski program prireditve bo potekal v sodelovanju s kulturnimi  ustvarjalci in predstavniki sosednjih parkov. Premierno bo predvajan nov dokumentarni film Narava brez meja, ki je prirejen tudi za slepe in slabovidne, odprta bo fotografska razstava Dana Briškega,  Dom Trenta bo uradno postal Informacijsko izobraževalno središče čezmejne Ekoregije Julijske Alpe. Z dogodkom bomo tudi oznamovali 50 let UNESCOVEGA programa MAB – Človek in biosfera. 

Strokovna vodenja po poteh – vezano na zgodovino nastanka TNP

Maj–oktober 2021

Vodeni pohodniški izleti z vodnikom bodo organizirani za spoznavanje v  Pokljuške soteske, doline Trente, Doline Triglavskih jezer, tolminskega dela narodnega parka, doline Vrat in pokljuških gozdov.

 

Povezovalna razstava na temo biodiverzitete Jurij Mikuletič: Portreti biodiverzitete narodnega parka na ogled v Informacijskem centru Triglavska roža Bled in Centru TNP Bohinj

Na ogled od konca maja do konca avgusta na Bledu in do začetka julija v Bohinju.

Osupljivo realistični portreti rastlinstva in živalstva Triglavskega narodnega parka avtorja Jurija Mikuletiča obiskovalcem parka približujejo bogastvo biotske raznovrstnosti na informativnih tablah narodnega parka. Cvetje, drevesa, ptice, dvoživke ter mali in veliki sesalci – taki, ki jih lahko opazimo, in taki, ki opazujejo nas, ko občudujemo njihovo domovanje – različne habitate narodnega parka. Razstava zajema izvirne slike in z njimi neverjetno natančnost ustvarjalca, ki je vsako vrsto portretiral kot velik poznavalec in občudovalec narave in njenih prebivalcev.  

Osrednji dogodek ob 40. in 60. obletnici ter podelitev Belarjevih priznanj

Bohinj, 10. september 2021

ob 19. uri 

»Za naravo in ljudi« je slogan praznovanja 40. in 60. obletnice ter rdeča nit osrednjega dogodka, ki ga pripravljamo skupaj z lokalnimi skupnostmi. Poseben kulturni program, podelitev Belarjevih priznanj, pokušnja lokalno značilnih jedi s celotnega območja narodnega parka bodo osrednje teme, s katerimi želimo 40 let varovanja tega izjemnega območja počastiti na prav poseben, domačinom in obiskovalcem prijazen način.

(PRESTAVLJENO NA KASNEJŠI TERMIN)

 

Strokovni posvet ob 40. obletnici Zakona o Triglavskem narodnem parku (Triglavski narodni park 1981–2021) 

 

Dom Trenta, 23. november 2021

Strokovni posvet je namenjen osvetlitvi pomembnih zgodovinskih dogodkov in pomena parka v slovenskem in mednarodnem prostoru ter pomembnosti sodelovanja različnih institucij in dejavnosti na območju, ki ga zajema park. 

(PRESTAVLJENO NA KASNEJŠI TERMIN)

Fotografska razstava Večna sprememba, ujeta v fotografski objektiv 

Ljubljana –Jakopičevo razstavišče, od 18. novembra 2021 (odprtje ob 17. uri) do 15. februarja 2022

Razstava je zasnovana kot fotografsko potovanje skozi čas, ki bo gledalcu prikazalo spremembe območja parka od ikoničnih do manj znanih motivov Triglavskega narodnega parka. Izhodišče razstave je 40 črno-belih fotografij poeta gorske fotografije Jaka Čopa, za aktualizacijo in primerjavo pa bodo ob njegovih fotografijah razstavljene sodobne barvne fotografije istih motivov. Namen razstave je prikazati spremembe v krajini območja narodnega parka ter osvetliti pomen fotografske dejavnosti v daljšem časovnem obdobju. 

 Obeležitev poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

 

e pasica s sloganom izbrana

 

 

Pri izvedbi programa so nas podprli: 
Zavarovalnica Triglav LOGO Vertical CMYK4 Eko les logotip medium logo lezeci2 logo itaka manjsa les bled logo zaga 02
                   

Termini

  • 01.01 - 31.12.2021 Dogodki in prireditve v letu 2021