Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka

Certifikat za izdelke in storitve nadstandardne kakovosti

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka je certifikat za izdelke in storitve, ki dokazujejo nadstandardno kakovost in so povezani s prostorom in vrednotami Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe. Povezuje obstoječe certifikacijske sisteme, ki so v skladu s cilji narodnega parka in predstavljajo povezovalni element kakovosti Julijskih Alp kot turistične destinacije.

 

 

Javni zavod Triglavski narodni park z znakom kakovosti podpira različne aktivnosti na področjih varstva okolja ter ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. 

Certifikat se lahko podeljuje za območja, objekte, izdelke, blago in storitve ter pomeni oznako območja izvora kakovosti prehrambenih izdelkov, izdelkov domače in umetnostne obrti, gostinsko-turističnih in drugih javnih ter zasebnih storitev na območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe.

Doslej je znak kakovosti Triglavskega narodnega parka pridobilo šest ekoloških kmetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo oziroma tržijo izdelke s pridobljenimi certifikati iz evropske sheme kakovosti (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, ekološka proizvodnja).

Imetniki znaka kakovosti

Pravilnik

Pristopna izjava 

 

Kontakt: 

Oddelek za trajnostni razvoj
Vodja oddelka: Davorin Koren
Tel.: 05 389 10 75
E-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si

TNP 2Kakovost mali3