Soglasja, mnenja in predkupna pravica TNP

 • Na območju Triglavskega narodnega parka si je v primeru gradnje objektovposegov v prostor, izvajanja dejavnosti (npr. znanstvene raziskave, izvajanje prireditev, snemanje videoproduktov za javno predvajanje, odvzem mineralov in fosilov, izvajanje dejavnosti na vodotokih, vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali, …) in prodaje zemljišč, potrebno pridobiti za to predpisana soglasja ali mnenja.

 • Soglasja

  Soglasja

  Obrazci in navodila za pridobitev soglasij

 • Gradnja objektov

  Gradnja objektov

  Informacije za potrebe načrtovanja posegov in gradenj znotraj narodnega parka

 • Predkupna pravica

  Predkupna pravica

  Navodila o postopku uveljavljanja predkupne pravice