Zeleni vikend v Bohinju poskrbel tudi za sončno vreme

16.10.2016

Tokrat je bil organiziran v okviru projekta Parkiraj &Doživi naravo!, zato je bilo še bolj kot običajno v ospredju spodbujanje zelene turistične mobilnosti. Udeleženci so skrb do narave pokazali že z svojim zelenim prihodom na vlaku bohinjske železnice. Po prihodu do Bohinjske Bistrice iz smeri Ljubljane oz. Nove Gorice ter avtobusnem prevozu do izbrane namestitve, je sledilo pobiranje odpadkov v okolice Bohinjskega jezera in struge potoka Ribnica. Zelo razveseljivo je, da se okoljska zavest obiskovalcev očitno dviguje, zelo vzorno pa za odstranjevanje odpadkov skrbijo tudi domačini in lokalni turistični delavci. To so dokazale le največ tretjinsko polne vrečza smeti, čeprav so udeleženci ''obdelali'' bregove in pešpot od Ribčevega Laza vse do sredine jezera. A zelo nazoren poduk o pomenu skrbi za okolje ter nevarnostih odpadkov na žalost le ni izostal. Ob bregu so naleteli na plavajočo plastenko iz katere je mrtvo visel rep jezerske postrvi.

Za ribo, ki se je ujela v polovično odrezano plastenko, na žalost ni bilo več rešitve. Po čistilni akciji ter okrepčilu z domačo bohinjsko malico v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini, je sledil zanimiv voden kolesarski izlet. Kolesarski vodnik Gregor je z vožnjo in postanki na izbranih točkah predstavil naravne in kulturne znamenitosti Zgornje Bohinjske doline. Da pa ozaveščevanje o teh tematikah ne bo ostalo le pri krajših ali daljših dogodkih, so v sklopu dogodka v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini odprli stalno infotočke trajnostne mobilnosti imenovane Naj vasnarava zapelje.

Kot del te točke so si udeleženci lahko ogledaliistoimenski animirani film, ki je premierno projekcijo doživel prav v sklopu zaključka Zelenega vikenda. V njem je na tematika zelene mobilnosti predstavljena na zelo simpatičen način, saj so njegovi glavni junaki avtohtone vrste domačih živali – bohinjska cika, bovška ovca in drežniški koza. Film je sedaj na voljo tudi na spletni strani mehke mobilnosti v Julijskih Alpah.

Skrb za naravo na širšem območju TNP pa ni ostala neopažena tudi na evropski ravni. V okviru slavnostnega dela dogodka je bila predstavljena Čezmejne ekoregija Julijske Alpe, ki je ravno v začetku oktobra postala dobitnica Evropske listine za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih.

Poleg zanimivega brezplačnega programa so bili udeleženci deležni tudi brezplačne ali polovično znižane cene nastanitve v sodelujočih bohinjskih hotelih in drugih ponudnikih namestitev.

Namen vseh aktivnosti v okviru Zelenega tedna pa je bil pokazati, da je mogoče lokalno naravo in podeželje s potovanji brez avtomobila in na okolju prijazen način doživeti še bolj sproščeno, zdravo, poglobljeno in zanimivo. Območje Bohinja je v

promociji take mobilnosti oz. zelenega turizma zagotovo med najpogumnejšimi in najaktivnejšimi območji v Sloveniji, kar pa je glede na razlog prihoda obiskovalcev v Slovenijo oz. na območje TNP tudi dolgoročno pametna odločitev.

Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj