Z Zelenimi lokalnimi izleti še več doživetij narave in podeželja Posočja

22.08.2016

Namen akcije je pokazati, da je mogoče s potovanji brez avtomobila in na okolju prijazen način lokalno naravo in podeželje doživeti še bolj sproščeno, zdravo, poglobljeno in zanimivo.

Na območju občine Kobarid so taka potovanja mogoča tudi zaradi mreže rednih dnevnih linij minibusov, ki jih je letos prvič v poletnih mesecih organizirala Občina Kobarid s podporo LTO Sotočje. Z njimi so s Kobaridom za le 1 evro na dan povezali vse točke v njeni čudoviti hriboviti okolici.

Prvi dan so udeleženci spoznavali naravoslovne in etnološke zanimivosti širše doline Nadiže: kamnito beneško arhitekturo vasi Robidišče, kulinariko Beneške Slovenije, naravo reke Nadiža … Naslednji dan so bile na vrsti naravoslovne, kulinarične in literarne zanimivosti pokrajine pod pogorjem Krna: tradicija planšarstva, sončna mehkoba travnatih planin in priprava mlečnih izdelkov na planini Kuhinja, ledeniške morene in druga gorska narava na tem območju. Z dodatno energijo te narave so se udeleženci napolnili še v energijskem kamnitem krogu pod planino Zaslap, ki so ga odkrili šele pred nedavnim. Po vodenem pohodu do vasi Vrsno sov njegovi tukajšnji rojstni hiši spoznavali Goriškega slavčka, pesnika Simona Gregorčiča. Ob koncu tega izleta pa so bili deležni prav posebnega doživetja z deklamacijo avtorske pesmi Petre Vencelj, ene od udeleženk. Šlo je za čudovito poustvaritev Gregorčičeve pesmi Soči.

Za zaključek akcije so udeleženci tretji dan obiskali in doživeli naravoslovne, zgodovinske, etnološke in kulinarične zanimivosti območja med Matajurjem in Kolovratom: muzej soške fronte na prostem na grebenu Kolovrata, gora Matajurjem in vasi pod njo, različne divje in domače živali na kmetiji Jelenov breg, lokalne tradicionalne jedi …Dodatni in nepričakovani biser tega dne je bil obisk lepo obnovljene in s slamo krite Nježne hiše v vasi Jevšček. Ta je s svojo tradicionalno arhitekturo in notranjo opremo danes etnološki spomenik.

Pripravo in izvedbo izletov je v okviru projekta Parkiraj&Doživi naravo! organiziral Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, partner projekta, v veliko podporo pri tem pa mu je bil TIC Kobarid v okviru LTO Sotočje.

Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj