Odprtje info točke za trajnostno mobilnost v Julijskih Alpah

15.10.2016

INFO TOČKA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI Naj vas narava zapelje vključuje animiran zemljevid Julijskih Alp s predstavitvijo naravnih in kulturnih posebnosti in predlaga oblike trajnostne mobilnosti za obisk (pohodništvo, kolesarjenje, javni promet), interaktivno spletno stran, ki uporabniku ponuja kombinirane možnosti rabe okolju prijazne mobilnosti za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti in kratek animirani film o obiskovanju Julijskih Alp brez osebnega vozila, v katerem na domiseln in duhovit način nastopajo avtohtone vrste domačih živali in sicer slovenska cika, bovška ovca in drežniški kozel. 
Info točka trajnostne mobilnosti je predvidena tudi v Kobaridu v prostorih TIC Kobarid in info točke Triglavskega narodnega parka. Vzpostavitev točk poteka v sodelovanju s partnerji projekta Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave, s krajšim naslovom PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO!. Partnerji v projektu iz Programu Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014 so Triglavski narodni park (vodilni partner), Občina Bohinj, Občina Kobarid, Turizem Bohinj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Posoški razvojni center ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti-Inštitut za slovensko narodopisje. Projekt se osredotoča na naravni enoti Bohinjsko jezero in Krn s planinami, ki sta zaradi privlačnosti ohranjene naravne in kulturne dediščine zelo obiskani turistični območji. To je pozitivno za lokalni gospodarski razvoj, a netrajnostna mobilnost obiskovalcev s prevlado individualnega avtomobilskega prometa zelo ogroža naravo, predvsem v poletni sezoni. 

Ob odprtju Info točke je bila tudi PREDSTAVITEV ČEZMEJNE EKOREGIJE JULIJSKE ALPE, dobitnice Evropske listine za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih.