Mreža info točk trajnostne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku

05.10.2016

Koncept info točke trajnostne mobilnosti vključuje naslednje:

  • animiran stenski zemljevid Julijskih Alp s predstavitvijo naravnih in kulturnih znamenitosti ter izpostavitvijo trajnostne mobilnosti oz. ponujeno rabo le-te,
  • interaktivno spletno stran trajnostne mobilnosti v Julijskih Alpah, ki uporabniku ponuja kombinirane možnosti rabe mehke mobilnosti na tem območju,
  • kratki animirani film o obiskovanju Julijskih Alp brez osebnega vozila, osrednji liki so avtohtone vrste domačih živali – bohinjska cika, bovška ovca in drežniški kozel (na voljo tudi na spletni strani mehke mobilnosti v Julijskih Alpah).

Majda Odar, Triglavski narodni park