Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka v letu 2020

02.11.2020

Certifikat Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka je namenjen lokalnim deležnikom, ki si s svojimi izdelki in storitvami prizadevajo za visoko kakovost in trajnostne pristope, v skladu z načeli in vrednotami narodnega parka. Letošnji dobitniki znaka kakovosti so turistični ponudniki, ki so vključeni tudi v zeleno shemo slovenskega turizma:

Apartmajske hiške ALPIK (ALPIK Chalets**** – Bohinj) -  www.alpik.com

Kamp Korita - www.camp-korita.com  

Eco Chalet Astra Montana -  www.astra-montana.com 

Eco Kamp Koren - www.kamp-koren.si 

Kamp Danica – www.tdbohinj.si/kamp-danica/  

Nosilci znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka pri svojem delovanju zagotavljajo izpolnjevanje nadstandardnih zahtev s področij varstva okolja, ohranjanja narave ter ohranjanja kulturne dediščine, kar jim poleg kakovosti njihovih izdelkov in storitev, zagotavlja boljšo prepoznavnost.

Območje Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe je namreč največji naravni biser Slovenije, ki navdihuje s svojimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka zagotavlja, da se to bogastvo ohranja ob sočasnem trajnostnem razvoju.   

V prihodnje se bo certifikacijski sistem postopoma nadgrajeval tudi na nekatera druga področja npr. gastronomija, planine s predelavo mleka, osnovne šole z vzpostavljenim sistemom »zero waste«, planinske koče,.. itd. Povezoval se bo tudi z enotnim znamčenjem kolektivnih blagovnih znamk na območju Julijskih Alp. Organizirane skupne komunikacijske kampanje bodo zviševale prepoznavnost nosilcev znaka kakovosti ter izboljšale splošno ozaveščenost o pomenu varovanja okolja. Za potrebe komunikacije znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka je v pripravi posebna spletna stran, ki bo namenjena povezavi med dejavnostmi nosilcev znaka kakovosti ter ozaveščanjem širše javnosti o pomenu trajnostnih razvojnih pristopov. Z iskanjem in zagotavljanjem novih finančnih virov za skupne razvojne projekte mora postati okoljsko vzdržno povezovanje na območju Julijskih Alp temelj za uspešno zeleno ekonomijo.

 TNP 2Kakovost mali