Uspešna odstranitev japonskega dresnika na testni ploskvi v dolini Radovne z metodo prekrivanja

10.10.2019

Javni zavod Triglavski narodni park na območju parka izvaja različne aktivnosti za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Poleg monitoringa, različnih ozaveščevalnih in izobraževalnih aktivnosti preizkuša tudi različne metode za odstranjevanje določenih tujerodnih vrst. Trenutno je na območju parka šest tesnih ploskev. V Radovni je bila leta 2016 vzpostavljena ploskev za odstranitev japonskega dresnika. Ploskev se nahaja na travniku v neposredni bližini jezera Kreda in nevarnost je bila, da se rastlina razširi in ogrozi mokrišče ter preraste travnik. Izbrana je bila metoda prekrivanja s črno zastirko (filc). S soglasjem lastnika je bilo pokrito 350 m2 veliko rastišče. V naslednjih letih je bilo rastišče ves čas pod nadzorom. V prvem letu so rastline pognale in dvignile zastirko. Potrebno jih je bilo pohoditi in populiti tiste, ki so se pojavile na robovih. V naslednjem letu bile rastline že zelo oslabljene, saj so se zaloge rezervnih snovi v podzemnih delih že izčrpale. Konec poletja 2018 je japonski dresnik popolnoma izginil. V letošnjem letu je bila  zastirka odstranjena in na prazno površino posejana ajda, ki uspešno raste. 

Metoda se je izkazala za uspešno in je priporočljiva na ravnih površinah. Za popolno odstranitev je potrebno vsaj 2 leti prekrivanja in redni nadzor.