Skupna prizadevanja Triglavskega narodnega parka in Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe: Brez plastike do učenca ter številne aktivnosti za učence članic

12.03.2020

Ukinitev plastike za enkratno uporabo v osnovnih šolah je bila osrednja tema srečanja ravnateljev Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki ga je Javni zavod Triglavski narodni park organiziral dne 6. marca 2020 v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj. Na drugem srečanju ravnateljev in ravnateljic, vodij podružničnih šol in vodij območnih enot Centra šolskih in obšolskih dejavnosti s predstavniki parka je sodelovalo 25 udeležencev, ki so se seznanili tudi s spletno platformo za šole Triglavska zakladnica. Z njo  Javni zavod Triglavski narodni park želi mladim približati doživljanje narave in razumevanje pomembnosti ohranjanja le-te, saj je za izgradnjo osebnosti z odgovornim odnosom do narave in ljudi nujno potreben pristen stik z naravo.

 V uvodnem nagovoru je ravnateljica Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica Mojca Rozman pohvalila sodelovanje med parkom in okoliškimi  šolami in poudarila, da je ozaveščanje mladih o pomenu ohranjanja narave zelo pomembno in da so srečanja odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks ter znanj. Pozdravlja brezplačen dostop do vsebin o Triglavskem narodnem parku in izmenjavo znanj, kar omogoča spletna stran Triglavska zakladnica. 

Navzoče je pozdravil tudi župan občine Bohinj Jože Sodja. Izpostavil je pomembnost dobrega sodelovanja med občino, parkom in šolami in dodal, da so otroci vešči opazovalci in naši najboljši učitelji. Povezave vidi v ohranjanju narave in kmetijstva, ki s svojo dejavnostjo prispeva k večji samooskrbi območja kot tudi k ohranjanju kulturne dediščine zavarovanega območja. Vodja Informacijsko izobraževalne službe Javnega zavoda Triglavski narodni park Majda Odar je povzela pestro dogajanje, ki ga zavod pripravlja za Skupnost šol in predstavila načrtovano delo.

Aktivno in tesno sodelovanje s šolami je za Javni zavod Triglavski narodni park izjemnega pomena, zlasti z vidika spodbujanja odgovornega odnosa do narave, zato si zavod prizadeva razširiti aktivnosti in utrditi povezave znotraj Skupnost šol. V drugem delu srečanja sta zunanja sodelavka skupnosti Julijske Alpe Metka Štrukelj in Mojca Pintar iz Javnega zavoda Triglavski narodni park Področje okoljske vzgoje, Koordinatorka Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, predstavili idejo ukinitve plastike za enkratno uporabo – stremljenje k krožnemu gospodarstvu: BREZ PLASTIKE DO UČENCA. Podrobneje je bil predstavljen primer dobre prakse na Osnovni šoli Josipa Plemlja Bled, ki je v preteklem letu zmanjšala uporabo plastike za več kot pol tone. Z ukrepi, kot na primer naročanje jogurtov v večjih 10 litrskih pakiranjih, uporabo steklenic namesto plastenk in papirne embalaže za malico namesto plastične folije. Ravnateljica Osnovne šole Bled Nataša Ahačič je potrdila, da se z aktivno vključenostjo učencev z majhnimi koraki lahko stori veliko.

Ideja o šolski prehrani in naravoslovnih dneh brez plastike in nereciklabilne embalaže za enkratno uporabo ter posledično zmanjšanje količine izbrane odpadne embalaže je bila med ravnatelji dobro sprejeta, hkrati pa izpostavlja nekaj izzivov. Bili so enotni, da bodo poskušali najprej z manjšimi ukrepi in nato skupaj z pomočjo JZ TNP poiskati ustrezno rešitev za posamezno šolo ter v novo šolsko leto 2020/2021 stopiti brez plastike do učenca.

Spletna platforma Triglavska Zakladnica (www.triglavskazakladnica.si) je nastala v okviru projekta LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta umetnost življenja in učencem ter strokovnemu kadru na zabaven način omogoča konstanten stik z vsebinami območja Julijskih Alp. Cilj Triglavske zakladnice je približati vsebine na temo ohranjanja narave in biodiverzitete osnovnošolcem, opolnomočiti učitelje z vsebinami prilagojenimi učnim načrtom in različnimi učnimi pripomočki. Spletišče Triglavska zakladnica je namenjena tudi obveščanju o aktivnostih, ki jih izvajamo po šolah in različnih aktualnih dogodkih.

Sodelavka Javnega zavoda Triglavski narodi park Mojca Pintar ter zunanja strokovna sodelavka Maja Omladič sta v okviru projekta sodelovanja med LAS-i: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, LAS: Gorenjska košarica, CLLD, podrobno predstavili nadgradnjo ter uporabo Triglavske zakladnice. Spletna platforma ne omogoča le dostopa do strokovnih, kvalitetnih in recenziranih brezplačnih učnih vsebin, temveč bo predstavljala novo učinkovito komunikacijsko orodje za interaktivno sodelovanje med osnovnošolskimi izobraževalnimi ustanovami in upravljalci vseh Biosfernih območij Slovenije. Prisotni so bili pozvani k uporabi, deljenju ter vabljeni  k soustvarjanju vsebin. Zakladnica je dostopna na povezavi: www.triglavskazakladnica.si

Številne aktivnosti za šole, vključene v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe

Skupnost šol, ki povezuje 38 osnovnih in podružničnih šol, ter 6 območnih enoti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, je bila ustanovljena jeseni 2018.

Od ustanovitve Skupnosti šol Biosferenga območja Julijske Alpe je Javni zavod Triglavski narodni park pripravili različne delavnice, katerih rdeča nit je sodelovanje, prepleteno z ohranjanjem biodiverzitete, trajnostnim razvojem in skrbjo za naše izjemno območje Julijskih Alp. Programe Skupnosti šol  je v šolskem letu 2018/2019 obiskalo več kot 5200 otrok. Javni zavod Triglavski narodni park je omogočil brezplačne naravoslovne delavnice različnih tematik, maja 2019 pa so potekali tradicionalni Belarjevi dnevi, ki se jih je udeležilo več kot 850 otrok iz 20 osnovnih šol. Junija 2019 je šole, ki so sodelovale pri kvizu Naravni parki Slovenije, obiskal naravovarstveni nadzornik pobratenega parka Kratersko jezero v Oregonu John Duwe. Ob koncu šolskega leta so si učenci premierno ogledali nov animirani film z naslovom Eno z Raznoliko naravo – Biodiverziteta šteje (Life Naturaviva - Biodiverziteta umetnost življenja). Julija 2019 je potekal še brezplačni 5-dnevnim poletnim taborom v Trenti, na katerem je sodelovalo 24 učencev. Za strokovne sodelavce je Javni zavod Triglavski narodni park pripravil  strokovne ekskurzije v Biosferno območje Kras in porečje reke Reke, Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje ter Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Jeseni 2019 smo obeležili 1. rojstni dan Skupnosti šol. Vsaka šola članica je prejela visoko gredo in info točko v obliki interaktivnega zemljevida, učenci pa so prejeli novo številko otroškega časopisa. Oktobra 2019 je Javni zavod Triglavski narodni park za 85 otrok iz 5 osnovnih in podružničnih šol organiziral ekskurzijo v Naravni park Julijsko predgorje v dolino Rezije.

Tudi v letošnjem letu bodo za učence, člane Skupnosti šol, izvedene različne brezplačne naravoslovne delavnice, medtem ko bo za strokovne sodelavce organizirana strokovna ekskurzijo v avstrijski Narodni park Visoke Ture. Maja bodo potekali tradicionalni Belarjevi dnevi, julija bo organiziran poletni tabor z osrednjo temo o podnebnih spremembah na Pokljuki, jeseni bodo vsi učenci zopet prejeli časopis Skupnosti šol Biosferenga območja Julijske Alpe, v oktobru 2020 ekskurzijo za učence v Biosferno območje Nockberge, mobilno didaktično razstavo ter še katero izmed aktivnosti, ki bodo dodana vrednost že ustaljenim šolskim programom.

logo cel