Prilagojen prometni režim na cesti Strmec–Mangart

06.07.2021

Objavljamo sporočilo Direkcije RS za infrastrukturo glede prilagojenega prometnega režima na cesti Strmec - Mangart: 

Na cesti RT-902, odsek 1019 Strmec–Mangart, bo tudi v letošnji sezoni veljal prilagojen prometni režim. Koncesionar Direkcije RS za infrastrukturo je v sredini junija pričel z odstranjevanjem večjih nanosov kamenja z vozišča in koritnic ter ostankov snega na odseku do zadnjega predora. S čišenjem snega na kritičnem odseku z zadnjim predorom pa je pričel v tem tednu, ko so razmere to dopuščale. Za zadnjim predorom cesta prečka zelo strmo pobočje, kjer se zaradi snežnih plazov na cesti nakopiči velika količina snega. Čiščenje tega dela je varno šele, ko sneg toliko odkopni, da ni več nevarnosti zasutja stroja ali zdrsa le tega v prepad.

Cesta s prilagojenim prometnim režimom bo za javni promet odprta jutri, 7. 7. 2021.

Pri Mangartski planini je postavljena avtomatska zapornica s števcem prometa, pri odcepu ceste pri Mlinču pa digitalni prikazovalnik zasedenosti parkirnih mest. Ko je kapaciteta ceste dosežena, se na digitalnem prikazovalniku prikaže obvestilo o polni zasedenosti parkirišč, avtomatska zapornica pa se do sprostitve parkirnih mest ne odpre. Uporabniki lahko podatke o številu prostih parkirnih mest spremljajo tudi na spletni strani Prometno - informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si).

Za obiskovalce, ki bodo kljub omejitvi želeli na Mangartsko sedlo, bo ob sobotah in nedeljah v juliju in avgustu organiziran javni prevoz iz Loga pod Mangartom proti Mangartskemu sedlu in nazaj proti dolini. Odhodi ob sobotah in nedeljah bodo vsako polno uro od 7.20 do 16.00. Od ponedeljka do petka bo javni prevoz organiziran dvakrat dnevno (urnik je objavljen na spletni povezavi tukaj .

Razlog za spremenjen prometni režimi je v zagotavljanju prometne varnosti in manjšem obremenjevanju Mangartskega sedla z individualnim motornim prometom. Ob stalno naraščajočem prometu je že presežena nosilna zmogljivost visokogorskega okolja, prav tako pa ni več mogoče zagotavljati ustrezne varnosti. Cesta je strma in ozka ter vodi skozi številne predore in čez prepadna pobočja. Oteženo je srečevanje vozil, parkiranje pa je omejeno na razpoložljive površine ob cesti pod Mangartskim sedlom, saj je promet od km 9,500 dalje prepovedan zaradi nevarnosti skalnih podorov.

Sporočilo Ministrstva za infrastrukturo