Polona Kenda nova ambasadorka Biosfernega območja Julijska Alpe in nov dokumentarni film o Biosfernih območjih Slovenije

29.10.2020

Javni zavod Triglavski narodni park za podporo Unescovega programa imenuje ambasadorje Biosfernega območja Julijske Alpe. Lanskoletnima dobitnikoma Janezu Bizjaku in Klemenu Langusu se letos pridružuje Polona Kenda.

Polona Kenda je iz Baške grape z neuničljivo življenjsko energijo, usmerjeno v razvoj, ki je tesno povezan z obstojem osnovne šole v lokalnem okolju. Predanost svojemu poslanstvu in razumevanje načina življenja v gorskih vaseh sta med drugim glavna vzroka, da je bila  ravnateljica na OŠ Podbrdo med prvimi, ki se je zavedala, da je sistemsko ozaveščanje naših otrok o vrednotah narave in kulturne dediščine prava pot, na kateri vsi postajamo boljši, tudi v odnosu do soljudi.  Zato je bila vključitev, »njene« šole v Podbrdu v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) edina logična posledica njenega čutenja in spoznanja.

Njeno življenjsko vodilo je v marsičem podobno viziji Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske ALpe, saj si z vsem svojim srcem prizadeva vzgajati in izobraževati bodoče nosilce trajnostnega razvoja na edinstvenem območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe ter s tem zagotoviti ravnovesje in sobivanje med človekom in naravo tudi v prihodnje.

V Javnem zavodou Triglavski narodni park Poloni Kenda iskreno čestitamo in se ji zahvaljujemo za njeno podporo!

 

DOKUMENTARNI FILM O PERSPEKTIVNIH PODJETNIŠKIH IDEJAH IZ BIOSFERNIH OBMOČIJ SLOVENIJE - Biosfernega območja Julijske Alpe, Biosfernega območja Kras in porečje Reke, Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in Biosfernega območja Mura

V okviru projekta sodelovanja med LAS-i »Približajmo Unescova Biosferna območja prebivalcem« je bil posneti dokumentarni film, v katerem so predstavljene inovativne podjetniške ideje sobivanja človeka in narave v slovenskih biosfernih območjih.

V filmu so preko zgodb oz. povezovalnih oseb v ospredju štiri biosferna območja in ljudje, ki s svojimi podjetniškimi zgodbami in produkti živijo v tem okolju, kot so npr. ekološki kmetje, sadjarji, ustvarjalce lokalnih blagovnih znamk …  

V Biosfernem območju Julijske Alpe je povezovalna nit podjetnikov v dokumentarnem filmu pohodniška pot okoli Julijskih Alp - Juliana, ki nudi nove priložnosti za trajnostni turistični razvoj manj znanih kotičkov zaledja Julijskih Alp. Biosferno območju Kras in porečje Reke se predstavlja s pridelki in proizvodi, ki so vezani na kraško pokrajino in blagovno znamko Parka Škocjanske jame. Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje prikazuje zgodbe mlajše generacije, ki uspešno nadaljujejo z ohranjanjem naravne dediščine visokodebelnih travniških sadovnjakov, Biosferno območje Mura pa dejavnostmi, ki se navezujejo na reko Muro in kulturno krajino Lendavskih goric.

Film si lahko ogledate na YouTube kanalu Triglavskega narodnega parka na povezavi tukaj