Osnovne šole Biosfernega območja Julijske Alpe obiskal nadzornik iz Narodnega parka Kratersko jezero

13.06.2019

Triglavski narodni park je za izbrane šole, ki so sodelovale pri kvizu naravni parki Slovenije, pripravil prav posebno presenečenje: obiskal jih je nadzornik – ranger John Duwe iz pobratenega Narodnega parka Kratersko jezero (at Crater Lake National Park) iz Oregona v ZDA! Učencem je predstavil posebnosti Narodnega parka Kratersko jezero in projekt BioPenPals, ki bo s pomočjo biodiverzitete - pestrosti vsega živega, povezoval učence iz ZDA in Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe. Dolgoročen cilj projekta je povezati mlade po vsem svetu.

To pa ni bilo edino presenečenje. Za sodelovanje na kvizu naravnih parkov Slovenije so učenci prejeli priznanja. Med počitnicami se bodo mnogi odpravili raziskovat skrite lepote narave, zato smo jim zaželeli varen korak in jim predpremierno predvajali risani film Eno z Raznoliko naravo, ki je nastal v okviru projekta LIFE NATURAVIVA. Za konec pa jih je nadzornik John presenetil še s priponkami Junior Ranger! 

Veselimo se poglobljenih sodelovanj v prihodnjem šolskem letu, do takrat pa varen korak in veliko pestrega.