Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila - znižanje izhodiščne cene

25.09.2019

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja  obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila – znižanje izhodiščne cene.

Več informacij.