Zaključek Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021

29.11.2021

Med 3. in 17. junijem 2021 je bil odprt poziv na Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021. Ker prispele prijave niso predvidele porabe celotne kvote denarja, je bil v obdobju od 28. junija do 12. julija 2021 objavljen še drugi poziv na Drugi Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021.

Predmet obeh pozivov na razpis je bilo sofinanciranje projektov, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          pridelave, predelave in trženja kmetijskih izdelkov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 63.000,00 €. Na prvi poziv na razpis je prispelo 6 vlog, na drugi poziv pa še dodatne 3.

Ocenjevalna komisija je ugotovila, da so vse vloge popolne in pravočasne in so jih vložile upravičene osebe. Odobrenih je bilo tako vseh 9 projektov, ki skladno s Pravilnikom in javnim razpisom izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 40 točk in vsaj 10 točk pri merilu 2, v skupni vrednosti sofinanciranja 62.685,15 €.

REZULTATI

V sofinanciranje sprejeti projekti v prvem pozivu na razpis

Naziv upravičenca

Ime projekta

Višina odobrenih sredstev (EUR)

Turistična kmetija Jelinčič

Ureditev kuhinje in hladilnega prostora

10.000,00

Anton Soklič

Vzdrževanje dovozne poti

6.583,90

Marta Jeklar

Izvedba hladilnice

4.303,55

Mirko Vertelj

Projektna dokumentacija za novo sirarno

10.000,00

Aljoša Bončina

Posodobitev kuhinje

6.238,65

Stanka Pretner

Posodobitev opreme za predelavo mleka

10.000,00

 

V sofinanciranje sprejeti projekti v drugem pozivu na razpis

Naziv upravičenca

Ime projekta

Višina odobrenih sredstev (EUR)

Matej Smukavec

Nakup pašne opreme

2.150,91

EKOKMETIJA, proizvodnja eko izdelkov in ostale storitve, d.o.o.

Ureditev hleva

8.419,82

Agrarna skupnost Bohinjska Češnjica, Jereka,Podjelje, Koprivnik

Zamenjava strešne kritine na sirarni na Velem polju

4.987,97