Z akcijo Ogljična izravnava: zelena odločitev za naš modri planet posadili 600 dreves v Triglvskem narodnem parku

19.11.2021

OMV Slovenija je v dvomesečni akciji Ogljična izravnava: zelena odločitev za naš modri planet, ki je potekala do konca letošnjega oktobra, za vsak liter goriva MaxxMotion Diesel oziroma MaxxMotion prispeval sredstva za podporo projektu ogljične izravnave na poljih vetrnih elektrarn na Kitajskem. Tako so v dveh mesecih nevtralizirali skoraj 5.000 ton ogljikovega dioksida, ki ga z uporabo motornih vozil sproščamo v okolje, za vsakih 10 ton nevtraliziranega toplogrednega plina pa se tudi zavezali k zasaditvi enega drevesa v Triglavskem narodnem parku.

 

V sredo, 17. 11. 2021, je bila tako v organizaciji OMV Slovenija, Zavoda za gozdove Slovenije in Javnega zavoda Triglavski narodni park uspešno opravljena akcija zasaditve skupno 600 sadik gozdnega drevja na približno 1 hektaru površine gozdne parcele v Ukancu, ki je v lasti Agrarne skupnosti Stara Fužina. Območje je namreč v letu 2017 prizadel vetrolom ter v naslednjih letih še smrekov lubadar, posledice nujnih sanacij pa je ogolela gozdna površina, ki bi se po naravni poti obnovila šele v nekaj desetletjih. S 600 sadikami dreves, ki jih je ob pomoči gozdarjev in biologov posadilo 12 marljivih uslužbencev OMV Slovenija, se bo gozd na prizadeti parceli obnovil uspešneje in hitreje. Posajeno je bilo predvsem plodonosno drevje, kot so macesen, lipovec, gorski javor, češnja, čremsa, rumeni dren, jerebika in glog, ki so pomembni za prehrano številnih živalskih vrst, še zlasti ptic. Podobni ukrepi sadnje plodonosnega drevja se izvajajo tudi na Pokljuki in Mežakli v okviru projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – VrH Julijcev, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

 

sadnja plodonosnega drevja_1sadnja plodonosnega drevja_3sadnja plodonosnega drevja_4