Mikološki teden na Pokljuki

02.11.2021

Pokljuka je širom po Sloveniji znana po jurčkih, ki pa jih je bilo letošnjo sezono le za vzorec. Manj znano pa je, da na Pokljuki raste tudi veliko število manjših, drobnih gob, ki nabiralcem niso zanimive in jih povečini sploh ne opazijo. Med njimi je tudi več redkih vrst, ki jih poznamo le z nekaj rastišč po  Sloveniji. Praviloma se drobni trosnjaki številnih gliv pojavijo šele v pozno jesenskem času, po prvih zmrzalih, ko se nabiralniške strasti že zdavnaj umirijo in se gozd odene v poznojesensko tišino v pričakovanju prvih snežink.

Letos smo se, od 10. do 16. oktobra, v Šport hotelu na Pokljuki zbrali domači in tuji mikologi prav z namenom, da teden dni posvetimo študiju nabranih gliv. Raziskovali smo glive Pokljuške planote in njenega obrobja. Med udeleženci je bilo več priznanih mikologov iz sosednje Avstrije. Program srečanja, ki je bilo v dogovoru s Triglavskim narodnim parkom načrtovano in podprto že v  preteklem letu, je bil pripravljen in izveden v tesnem sodelovanju z domačim gobarskim društvom iz Gorij. Obiskali smo nekaj najbolj skritih in najbolj originalnih, pa tudi najbolj odmaknjenih kotičkov Pokljuške planote in njenega obrobja.

Mikologi na Kleku

Čeprav je bilo letošnje leto razmeroma skromno glede rasti gliv in so se glive pojavile šele v drugem tednu oktobra, nas je glivna pestrost presenetila, saj smo uspeli najti in določiti preko 450 različnih vrst gliv. Našli smo tudi precej redkih in nekaj do sedaj v Sloveniji neznanih vrst, med njimi tudi nekaj izrednih, v evropskem okviru pomembnih najdb.  

Mesnata zelatinka Ascocoryne sarcoides

(na fotografiji Mesnata želatinka Ascocoryne sarcoides) 

Veliko zanimivih vrst smo našli že prvi dan ob prihodu v okolici Šport hotela. Obiskali smo nekatere najbolj značilne predele Pokljuške planote, od Kleka, travnikov nad Zatrnikom, vlažnih smrekovih gozdov v barjanskem zaledju Šijca, obiskali manjši rovt na Stari Pokljuki, pokukali v senčno in vedno vlažno Pokljuško sotesko ter se zadnji dan sprehodili po pašnikih v dolini Krme. Srečanje je prineslo veliko novih spoznanj o glivni pestrosti Pokljuške planote. Tujim mikologom pa smo predstavili tudi lepote Triglavskega narodnega parka, nad katerimi so bili vsi po vrsti navdušeni.

V Pokljuski soteski pri fotografiranju redkih pragozdnih gliv 20211013 124412 kopija

Besedilo in fotografije:

Andrej Piltaver, Inštitut za sistematiko višjih gliv, Ljubljana