Dogodek v Stari Fužini ob 40. in 60. obletnici Triglavskega narodnega parka

15.09.2021

NARAVA BREZ MEJA

SPOROČILO ZA JAVNOST

Stara Fužina, 10. september 2021

Javni zavod Triglavski narodni park (JZTNP) je  ob svoji 40. in 60. obletnici Triglavskega narodnega parka v petek, 10. septembra 2021 v Center Triglavskega narodnega parka Bohinj, Stara Fužina povabil vse članice in člane Sveta in Strokovnega sveta JZTNP in predstavnike različnih lokalnih in državnih ustanov ter predstavnike Naravnega parka Julijsko predgorje na slavnostno sejo Sveta in Strokovnega sveta JZTNP.  

V Centru TNP Bohinj je prisotne najprej pozdravil predsednik Sveta javnega zavoda TNP Bojan Dejak. Povedal je, da Triglavski narodni park pomeni veliko prednost in bogastvo kjer »ljudje množično iščemo svoj bit«.

Pozdrav je nadaljeval direktor javnega zavoda TNP mag. Janez Rakar in se zahvalil predhodnim direktorjem, preteklim in sedanjim sodelavcem. Izpostavil je pomembnost sodelovanja s prebivalci parka, katerim je zagotovil, da se bo park vedno trudil, da bo kvaliteta življenja v parku v prihodnje boljša v primerjavi s tistim izven zavarovanega območja.

predsednik sveta Dejak 

nagovor direktorja JZ TNP mag. Rakar

Uvodni nagovor predsednika Sveta javnega zavoda TNP Bojana Dejaka (zgoraj) in mag. Janeza Rakarja (spodaj)

Pomembnost prebivalcev parka je izpostavil tudi gostujoči župan največje parkovne občine, občine Bohinj Jože Sodja. Pohvalil je dobro sodelovanje vseh deležnikov na območju in izrazil potrebo po nadgradnji le tega.

Slavnostni govorec, predsednik KS Stara Fužina – Studor in član Sveta Triglavskega narodnega parka Bojan Traven je povedal, da »imamo kaj praznovati, saj smo 40 let stali in obstali v parku« za kar gredo po njegovem zasluge in čestitke vsem: stroki, upravljalcu in prebivalcem. V svojem nagovoru je izpostavil, da »smo v 40 letih izšli z zavedanjem, da smo Triglavski narodni park mi – prebivalci, lastniki zemljišč, stroka, upravljalec javni zavod – in da smo soodvisni drug od drugega, da smo usojeni na  odelovanje in ne prevladovanje - ter zavezani spoštovanju različnih pogledov, iskanju kompromisov, ki bodo to krhko območje, ki ga imenujemo Triglavski narodni park ohranili in ga bomo skupaj tudi razvijali.»

slavnostni govorec Traven 

nagovor zupana Bohinja

Slavnstni govorec Bojan Traven (zgoraj) in župan občine Bohinj Jože Sodja (spodaj)

Pomen prispevka posameznikov, ki so s svojim delom izjemno doprinesli za Triglavski narodni park poudarja tudi Belarjevo priznanje. Letošnjima dobitnika ju je na dogodku podelil Predsednik Sveta JZ TNP.

Priznanje, poimenovano po dr. Albinu Belarju, prvem pobudniku za ustanovitev narodnega parka v Dolini Triglavskih jezer, je namenjeno posameznikom in pravnim osebam za njihovo uspešno delo, dosežke in pomoč pri: poslanstvu, ozaveščanju in promociji narodnega parka, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot narodnega parka, ohranjanju kulturne dediščine v narodnem parku, urejanju in upravljanju narodnega parka ter upravljanju obiskovanja in urejanju infrastrukture na območju parka.

O Janezu Bizjaku so predlagatelji zapisali: V času njegovega direktorovanja je Triglavski narodni park postal uveljavljeno in zgledno upravljano zavarovano območje ne le v slovenskem temveč tudi v evropskem merilu. Z območjem je ostal tesno povezan tudi kot upokojenec in je kot nepogrešljiv mentor, z vedno kritičnim pogledom sodeloval in prispeval tudi k sprejemu novega Zakona o TNP leta 2010. Je avtor mnogih stalnih in občasnih razstav info središč TNP in širše ter avtor različnih tekstov. Prispevek Janeza Bizjaka na področju raziskovanja, varovanja in osveščanja o pomenu Julijskih Alp je neprecenljiv. Je večni ambasador Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp.

O Stefanu Santiju, so predlagatelji zapisali: Njegove osebnostne lastnosti kot so strokovnost, predanost, delavnost in povezovalnost so izjemno pripomogle k celostnemu in poenotenemu urejanju Julijskih Alp. Bil je soustvarjalec listine za Čezmejno sodelovanje, listine za Trajnostni razvoj turizma Ekoregije Julijske Alpe ter vrste drugih pomembnih dokumentov in čezmejnih projektov, ki potrjujejo njegovo široko poznavanje ter razumevanje območja Julijskih Alp in spoštovanje različnosti območja.

Gospod Janez Bizjak je v svoji zahvali namenil nekaj besed dr. Albinu Belarju, »pionirju zavarovanja območja Triglavskega narodnega parka«, Stefano Santi pa je predvsem izrazil čast, ki jo čuti ob prejemu priznanja ter da gredo zahvale tudi sodelavcem in da so zanj obiski parka pravi mali prazniki. Velik poklon prisotnih z aplavzom je prejel tudi zaradi tega, ker je svojo zahvalo prebral v slovenskem jeziku.

prejemnika Belarjevih priznanj s trenutnima direktorjema parkov

(z leve proti desni): mag. Janez Rakar (direktor JZ TNP), Janez Bizjak, Stefano Santi in predsednica sveta Naravnega parka Julijsko predgorje Annalisa Di Lenardo

Osebna predanost obeh letošnjih prejemnikov Belarjevih priznanj in njuno sodelovanje z zavedanjem, da narava ne pozna meja, sta gotovo posredno prispevala k nastanku filma Narava brez meja. Posneli so ga v okviru projekta Nat2Care ob sodelovanju Triglavskega narodnega parka z Naravnim parkom Julijsko predgorje. Film so si gostje pogledali med pokušino lokalnih jedi, ki so jih pripravile gospe iz Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju. 

pogostitev

Izvedba je  dogodka je zaradi razmer povezanih s Covid-19 potekala v obliki razširjene slavnostne seje sveta in strokovnega sveta javnega zavoda Triglavski narodni park, načrtovani veliki dogodek pa je prestavljen v 2022.

V sklopu praznovanja 40. obletnice sta bili 11. in 12. septembra 2021 izvedeni še zadnji brezplačni vodenji. 11. septembra na Mrzli vrh, 12. septembra pa na Bivak pod Luknjo.

Obeležitev 40. in 60. obletnice poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Podrobnejše in aktualne informacije o prihajajočih dogodkih obeleževanja 40./60. obletnice so objavljene na spletni strani Triglavskega narodnega parka www.tnp.si.