Položaj kmetijstva in sodelovanje kmetij s turizmom sta bili tema razvojno gospodarskega foruma TNP

08.09.2021

Častnik finance je konec avgusta na Bledu ob 60-letnici razglasitve Triglavskega narodnega parka (TNP) in 40-letnici sprejetja prvega zakona o TNP organiziral razvojno gospodarski forum. Del foruma je bil posvečen kmetijstvu znotraj parka.

Državni sekretar Anton Harej je povedal, da so pri snovanju novih podpornih ukrepov na kmetijskem ministrstvu upoštevali, da veljajo za kmetijstvo na območju Triglavski narodni park oziroma v okviru Nature 2000 dodatni omejitveni ukrepi. Kmetija bo lahko po novem izbirala med ukrepi ekološke pridelave ali med dosedanjimi, tako imenovanimi ukrepi KOPOP oziroma kmetijsko-okoljsko-podnebnimi plačili. V okviru KOPOP pa bodo lahko izbirali podukrepe. Kmetje bodo v vlogi označili svoje parcele na območjih, za katere veljajo pravila o omejeni dejavnosti, imetniki takšnih parcel pa bodo finančno nagrajeni. Kmet bo prejel višjo subvencijo, če bo vključen v več ukrepov.

Potekala je tudi okrogla miza na temo kmetijstva, kjer so bili poleg državnega sekretarja medsogovorniki še Davorin Koren, vodja oddelka za trajnostni razvoj v zavodu Triglavski narodni park, Jani Mlekuž, terenski kmetijski svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica in Branko Ravnik, svetovalec za področje kmetijstva v Turizmu Bohinj. Eno od zastavljenih vprašanje je bilo tudi Kako povečati dodano vrednost v kmetijstvu na območju TNP.

Več si lahko podrobnosti si lahko preverete v izvornem članku Častinka Finance na tej povezavi.